(151) รหัสไปรษณีย์ ใน เรอูนียง

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน เรอูนียง
ช่วงเวลาเวลาเรอูนียง
ประชากร844,994
รหัสไปรษณีย์97400, 97401 CEDEX, 97402 CEDEX (148 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน เรอูนียง9,968
เมือง23
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
97400 - 97409 CEDEX 9, 97461 CEDEX - 97806 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)64
97445 CEDEX - 97459 CEDEX, 97851 CEDEX - 97853 CEDEXSaint-Pierre20
97821 CEDEX - 97829 CEDEXLe Port10
97831 CEDEX - 97839 CEDEXLe Tampon11
97861 CEDEX - 97868 CEDEXSaint-Paul14

(151) รหัสไปรษณีย์ ใน เรอูนียง

รหัสไปรษณีย์เมืองประชากรเมือง
97400แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97401 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97402 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97403 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97404 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97405 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97406 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97408 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97409 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97410Saint-Pierre76,655
97411Saint-Paul99,307
97412Bras-Panon10,444
97413Cilaos6,225
97414L'Entre-Deux5,788
97416Saint-Leu28,278
97417แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97418Le Tampon69,986
97419La Possession26,865
97420Le Port40,771
97421Saint-Louis47,881
97422Saint-Paul99,307
97423Saint-Paul99,307
97424Saint-Leu28,278
97425Les Avirons8,006
97426Trois-Bassins7,114
97427
97429Petite-Île10,961
97430Le Tampon69,986
97431La Plaine-des-Palmistes
97432Saint-Pierre76,655
97433Salazie7,696
97434Saint-Paul99,307
97435Saint-Paul99,307
97436Saint-Leu28,278
97437Saint-Benoît35,310
97438Sainte-Marie31,636
97439Sainte-Rose7,035
97440Saint-André48,674
97441Sainte-Suzanne20,530
97442Saint-Philippe5,441
97445 CEDEXSaint-Pierre76,655
97446 CEDEXSaint-Pierre76,655
97447 CEDEXSaint-Pierre76,655
97448 CEDEXSaint-Pierre76,655
97449 CEDEXSaint-Pierre76,655
97450Saint-Louis47,881
97451 CEDEXSaint-Pierre76,655
97452 CEDEXSaint-Pierre76,655
97453 CEDEXSaint-Pierre76,655
97454 CEDEXSaint-Pierre76,655
97455 CEDEXSaint-Pierre76,655
97456 CEDEXSaint-Pierre76,655
97457 CEDEXSaint-Pierre76,655
97458 CEDEXSaint-Pierre76,655
97459 CEDEXSaint-Pierre76,655
97460Saint-Paul99,307
97461 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97462 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97463 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97464 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97465 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97466 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97467 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97468 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97469 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97470Saint-Benoît35,310
97471 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97472 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97473 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97474 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97475 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97476 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97477 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97478 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97479 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97480Saint-Joseph33,694
97481 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97482 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97483 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97484 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97485 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97486 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97487 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97488 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97489 CEDEXแซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97490แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97491 CEDEX
97492 CEDEX
97493 CEDEX
97494 CEDEX
97495 CEDEX
97496 CEDEX
97497 CEDEX
97499 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97701 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97702 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97703 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97704 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97705 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97706 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97707 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97708 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97709 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97711 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97712 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97713 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97714 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97715 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97716 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97717 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97718 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97719 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97743 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97751 CEDEXSaint-Pierre76,655
97801 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97802 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97803 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97804 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97805 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97806 CEDEX 9แซ็ง-เดอนี (เรอูว์นียง)137,195
97821 CEDEXLe Port40,771
97822 CEDEXLe Port40,771
97823 CEDEXLe Port40,771
97824 CEDEXLe Port40,771
97825 CEDEXLe Port40,771
97826 CEDEXLe Port40,771
97827 CEDEXLe Port40,771
97828 CEDEXLe Port40,771
97829 CEDEXLe Port40,771
97831 CEDEXLe Tampon69,986
97832 CEDEXLe Tampon69,986
97833 CEDEXLe Tampon69,986
97834 CEDEXLe Tampon69,986
97835 CEDEXLe Tampon69,986
97836 CEDEXLe Tampon69,986
97837 CEDEXLe Tampon69,986
97838 CEDEXLe Tampon69,986
97839 CEDEXLe Tampon69,986
97851 CEDEXSaint-Pierre76,655
97852 CEDEXSaint-Pierre76,655
97853 CEDEXSaint-Pierre76,655
97861 CEDEXSaint-Paul99,307
97862 CEDEXSaint-Paul99,307
97863 CEDEXSaint-Paul99,307
97864 CEDEXSaint-Paul99,307
97865 CEDEXSaint-Paul99,307
97866 CEDEXSaint-Paul99,307
97867 CEDEXSaint-Paul99,307
97868 CEDEXSaint-Paul99,307
97872 CEDEXSaint-Louis47,881
97899 CEDEXSaint-Louis47,881

เรอูนียง

เรอูนียง หรือ เรอูว์นียง (ฝรั่งเศส: La Réunion) เป็นเกาะตั้งอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกของมาดากัสการ์ และห่างจากมอริเชียสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 200 กิโลเมตร (130 ไมล์) ิหาร เรอูนียงเป็นหนึ่งในจังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส เหมือนกับจังหวัดโพ้นทะเลอื่..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย เรอูนียง