Winton
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Winton

ช่วงเวลาเวลาแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่3.041 ตร.ไมล์
ประชากร11,602 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย5,826 (50.2%)
ประชากรหญิง5,776 (49.8%)
อายุมัธยฐาน25.8
รหัสไปรษณีย์95388
รหัสโทรศัพท์209

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Winton, รัฐแคลิฟอร์เนีย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
95388Wintonรัฐแคลิฟอร์เนีย14,40438.86 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Winton, รัฐแคลิฟอร์เนีย

ประชากร11,602
ความหนาแน่นของประชากร3,815 / mi²
ประชากรชาย5,826 (50.2%)
ประชากรหญิง5,776 (49.8%)
อายุมัธยฐาน25.8
อายุมัธยฐานเพศชาย25.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง26.3
ธุรกิจใน Winton, รัฐแคลิฟอร์เนีย200
ประชากร (1975)7,213
ประชากร (2000)8,837
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +60.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +31.3%

Winton

Winton (formerly, Merced Colony No. 1, Merced Colony No. 2, and Windfield) is a census-designated place (CDP) in Merced County, California, United States. Winton is located 2.5 miles (4 km) north of Atwater, at an elevation of 177 feet (54 m). The po..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Winton

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Atwaterรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา28,16820995301
Ballicoรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา40620995303
Cresseyรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา39420995312
Livingstonรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา13,05820995334