Stillwater
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ
พื้นที่28.3 ตร.ไมล์
ประชากร47,850 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย24,221 (50.6%)
ประชากรหญิง23,629 (49.4%)
อายุมัธยฐาน24.3
รหัสไปรษณีย์73027, 74074, 74075 (3 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์405

แผนที่แบบโต้ตอบ

(6) รหัสไปรษณีย์ ใน Stillwater, รัฐโอคลาโฮมา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
73027Stillwaterรัฐโอคลาโฮมา1,93882.06 ตร.ไมล์
74074Stillwaterรัฐโอคลาโฮมา30,641134.3 ตร.ไมล์
74075Stillwaterรัฐโอคลาโฮมา25,53198.31 ตร.ไมล์
74076Stillwaterรัฐโอคลาโฮมา
74077Stillwaterรัฐโอคลาโฮมา
74078Stillwaterรัฐโอคลาโฮมา2,1950.231 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Stillwater, รัฐโอคลาโฮมา

ประชากร47,850
ความหนาแน่นของประชากร1,690 / mi²
ประชากรชาย24,221 (50.6%)
ประชากรหญิง23,629 (49.4%)
อายุมัธยฐาน24.3
อายุมัธยฐานเพศชาย24.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง24.4
ธุรกิจใน Stillwater, รัฐโอคลาโฮมา3,889
ประชากร (1975)29,363
ประชากร (2000)40,200
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +63%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +19%

Stillwater

(Pawnee: Kiicawiʾuusiʾit, Kstiíriwara) is a city in north central Oklahoma at the intersection of US-177 and State Highway 51. It is the county seat of Payne County, Oklahoma, United States. As of 2012, the city population was estimated to be 46,56..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Stillwater