Needham
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่12.7 ตร.ไมล์
ประชากร29,292 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย14,030 (47.9%)
ประชากรหญิง15,262 (52.1%)
อายุมัธยฐาน43.2
รหัสไปรษณีย์02492, 02494
รหัสโทรศัพท์774, 781, 857

แผนที่แบบโต้ตอบ

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Needham, รัฐแมสซาชูเซตส์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
02492Needhamรัฐแมสซาชูเซตส์20,3969.88 ตร.ไมล์
02494Needham Heightsรัฐแมสซาชูเซตส์8,9492.84 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Needham, รัฐแมสซาชูเซตส์

ประชากร29,292
ความหนาแน่นของประชากร2,305 / mi²
ประชากรชาย14,030 (47.9%)
ประชากรหญิง15,262 (52.1%)
อายุมัธยฐาน43.2
อายุมัธยฐานเพศชาย41.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.6
ธุรกิจใน Needham, รัฐแมสซาชูเซตส์2,444
ประชากร (1975)23,095
ประชากร (2000)28,381
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +26.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +3.2%

Needham

Needham is a town in Norfolk County, Massachusetts, United States. A suburb of Boston, its population was 28,886 at the 2010 census. It is home to the Franklin W. Olin College of Engineering, an engineering school.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Needham