Nashville
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Nashville

ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่3.012 ตร.ไมล์
ประชากร5,533 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,584 (46.7%)
ประชากรหญิง2,949 (53.3%)
อายุมัธยฐาน39.9
รหัสไปรษณีย์27856
รหัสโทรศัพท์252

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Nashville, รัฐนอร์ทแคโรไลนา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
27856Nashvilleรัฐนอร์ทแคโรไลนา17,822130.2 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Nashville, รัฐนอร์ทแคโรไลนา

ประชากร5,533
ความหนาแน่นของประชากร1,837 / mi²
ประชากรชาย2,584 (46.7%)
ประชากรหญิง2,949 (53.3%)
อายุมัธยฐาน39.9
อายุมัธยฐานเพศชาย37.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.2
ธุรกิจใน Nashville, รัฐนอร์ทแคโรไลนา713
ประชากร (1975)2,801
ประชากร (2000)4,894
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +97.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +13.1%

Nashville

Nashville is a city in Nash County, North Carolina, United States. The town was founded in 1780 and features a rare collection of Victorian and Queen Anne style homes. It is part of the Rocky Mount, North Carolina Metropolitan Statistical Area. The p..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Nashville