Mechanicsville
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Mechanicsville

ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่5.22 ตร.ไมล์
ประชากร1,661 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย801 (48.2%)
ประชากรหญิง860 (51.8%)
อายุมัธยฐาน38.5
รหัสไปรษณีย์20659
รหัสโทรศัพท์240, 301

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Mechanicsville, รัฐแมริแลนด์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
20659Mechanicsvilleรัฐแมริแลนด์25,676102.3 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Mechanicsville, รัฐแมริแลนด์

ประชากร1,661
ความหนาแน่นของประชากร318.4 / mi²
ประชากรชาย801 (48.2%)
ประชากรหญิง860 (51.8%)
อายุมัธยฐาน38.5
อายุมัธยฐานเพศชาย39
อายุมัธยฐานเพศหญิง38
ธุรกิจใน Mechanicsville, รัฐแมริแลนด์758
ประชากร (1975)1,065
ประชากร (2000)1,252
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +56%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +32.7%

Mechanicsville

Mechanicsville is an unincorporated community and census-designated place in St. Mary's County, Maryland. It is adjacent to the community of Charlotte Hall, which is known for its agriculture, Amish population, large farmers' market/flea market, and ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Mechanicsville

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Benedictรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกา26130120612
Chapticoรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกา30120621
Helenรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกา24020635
Morganzaรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกา24020660