Lowell
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่14.56 ตร.ไมล์
ประชากร106,500 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย53,122 (49.9%)
ประชากรหญิง53,378 (50.1%)
อายุมัธยฐาน32.2
รหัสไปรษณีย์01850, 01851, 01852 (2 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์351, 508, 617 (1 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

ข้อมูลสถิติประชากรของ Lowell, รัฐแมสซาชูเซตส์

ประชากร106,500
ความหนาแน่นของประชากร7,316 / mi²
ประชากรชาย53,122 (49.9%)
ประชากรหญิง53,378 (50.1%)
อายุมัธยฐาน32.2
อายุมัธยฐานเพศชาย31
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.4
ธุรกิจใน Lowell, รัฐแมสซาชูเซตส์5,657
ประชากร (1975)83,382
ประชากร (2000)104,092
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +27.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +2.3%

Lowell

Lowell is a city in Middlesex County, Massachusetts, in the United States. With an estimated population of 109,945, it is the fourth-largest city in Massachusetts, after Boston, Worcester, and Springfield, and the second-largest in what the U.S. Cens..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Lowell

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Dracutรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา28,83197861701826
North Billericaรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา97850861701862
North Chelmsfordรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา97861701863
Tyngsboroรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา11,36697801879