Longmont
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ
พื้นที่27.65 ตร.ไมล์
ประชากร87,756 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย43,272 (49.3%)
ประชากรหญิง44,484 (50.7%)
อายุมัธยฐาน36.6
รหัสไปรษณีย์80501, 80502, 80503 (1 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์303, 720, 970

แผนที่แบบโต้ตอบ

(4) รหัสไปรษณีย์ ใน Longmont, รัฐโคโลราโด

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
80501Longmontรัฐโคโลราโด42,38412.6 ตร.ไมล์
80502Longmontรัฐโคโลราโด
80503Longmontรัฐโคโลราโด30,78794.14 ตร.ไมล์
80504Longmontรัฐโคโลราโด51,103103 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Longmont, รัฐโคโลราโด

ประชากร87,756
ความหนาแน่นของประชากร3,174 / mi²
ประชากรชาย43,272 (49.3%)
ประชากรหญิง44,484 (50.7%)
อายุมัธยฐาน36.6
อายุมัธยฐานเพศชาย35.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง37.6
ธุรกิจใน Longmont, รัฐโคโลราโด8,592
ประชากร (1975)42,237
ประชากร (2000)78,127
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +107.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +12.3%

Longmont

The City of Longmont is a Home Rule Municipality in Boulder and Weld counties of the U.S. state of Colorado. Longmont is located northeast of the county seat of Boulder and 33 miles (53 km) north-northwest of the Colorado State Capitol in Denver. 's ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Longmont

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Firestoneรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกา10,14730380520
Hygieneรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกา30380533
Meadรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกา3,40597080542
Niwotรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกา4,00630380544