Hassell
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Hassell

ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่0.27 ตร.ไมล์
ประชากร78 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย35 (44.6%)
ประชากรหญิง43 (55.4%)
อายุมัธยฐาน46.7
รหัสไปรษณีย์27841
รหัสโทรศัพท์252

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Hassell, รัฐนอร์ทแคโรไลนา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
27841Hassellรัฐนอร์ทแคโรไลนา620.259 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Hassell, รัฐนอร์ทแคโรไลนา

ประชากร78
ความหนาแน่นของประชากร288.6 / mi²
ประชากรชาย35 (44.6%)
ประชากรหญิง43 (55.4%)
อายุมัธยฐาน46.7
อายุมัธยฐานเพศชาย49.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.5
ประชากร (1975)36
ประชากร (2000)84
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +116.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -7.1%

Hassell

Hassell is a town in Martin County, North Carolina, United States. The population was 84 at the 2010 census.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Hassell