Delaware
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Delaware

ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่19.11 ตร.ไมล์
ประชากร42,740 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย20,494 (48%)
ประชากรหญิง22,246 (52%)
อายุมัธยฐาน33.5
รหัสไปรษณีย์43015
รหัสโทรศัพท์614, 740

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Delaware, รัฐโอไฮโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
43015Delawareรัฐโอไฮโอ60,210128.8 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Delaware, รัฐโอไฮโอ

ประชากร42,740
ความหนาแน่นของประชากร2,236 / mi²
ประชากรชาย20,494 (48%)
ประชากรหญิง22,246 (52%)
อายุมัธยฐาน33.5
อายุมัธยฐานเพศชาย32.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง34.2
ธุรกิจใน Delaware, รัฐโอไฮโอ2,909
ประชากร (1975)41,282
ประชากร (2000)21,746
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +3.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +96.5%

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Ashleyรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา1,33074043003
Kilbourneรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา13974043032
Lewis Centerรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา11,26174061443035
Ostranderรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา64374043061