Damon
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Damon

ช่วงเวลาเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ
พื้นที่1.39 ตร.ไมล์
ประชากร517 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย266 (51.4%)
ประชากรหญิง251 (48.6%)
อายุมัธยฐาน40.9
รหัสไปรษณีย์77430
รหัสโทรศัพท์281, 979

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Damon, รัฐเทกซัส

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
77430Damonรัฐเทกซัส2,690119.9 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Damon, รัฐเทกซัส

ประชากร517
ความหนาแน่นของประชากร371.9 / mi²
ประชากรชาย266 (51.4%)
ประชากรหญิง251 (48.6%)
อายุมัธยฐาน40.9
อายุมัธยฐานเพศชาย40.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง41.4
ธุรกิจใน Damon, รัฐเทกซัส75
ประชากร (1975)221
ประชากร (2000)358
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +133.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +44.4%

Damon

Damon is a census-designated place (CDP) in Brazoria County, Texas, United States. The population was 552 at the 2010 census. The town is located about 20 miles (32 km) south of Rosenberg on Texas State Highway 36. Damon sits partly atop a salt dome ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Damon

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Bolingรัฐเทกซัสสหรัฐอเมริกา1,12297977420
Dancigerรัฐเทกซัสสหรัฐอเมริกา71377431
Guyรัฐเทกซัสสหรัฐอเมริกา97977444
Needvilleรัฐเทกซัสสหรัฐอเมริกา2,82397977461