Blacklick
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Blacklick

ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่1.931 ตร.ไมล์
ประชากร9,062 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย4,375 (48.3%)
ประชากรหญิง4,687 (51.7%)
อายุมัธยฐาน35
รหัสไปรษณีย์43004
รหัสโทรศัพท์614

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Blacklick, รัฐโอไฮโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
43004Blacklickรัฐโอไฮโอ23,37213.15 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Blacklick, รัฐโอไฮโอ

ประชากร9,062
ความหนาแน่นของประชากร4,691 / mi²
ประชากรชาย4,375 (48.3%)
ประชากรหญิง4,687 (51.7%)
อายุมัธยฐาน35
อายุมัธยฐานเพศชาย34
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.9
ธุรกิจใน Blacklick, รัฐโอไฮโอ533
ประชากร (1975)8,439
ประชากร (2000)8,128
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +7.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +11.5%

Blacklick

Blacklick is a small unincorporated community in southern Jefferson Township, Franklin County, Ohio, United States. Blacklick is also included in the Columbus Metropolitan area. The tiny community began as a railroad station and is situated at the in..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Blacklick

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Briceรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา11461443109
Gahannaรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา33,24843230
Summit Stationรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา61443073
Whitehallรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา18,06243213