Aurora
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ
พื้นที่155.4 ตร.ไมล์
ประชากร352,263 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย173,748 (49.3%)
ประชากรหญิง178,515 (50.7%)
อายุมัธยฐาน33.2
รหัสไปรษณีย์80010, 80011, 80012 (16 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์303, 720

แผนที่แบบโต้ตอบ

(19) รหัสไปรษณีย์ ใน Aurora, รัฐโคโลราโด

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
80010Auroraรัฐโคโลราโด44,7415.47 ตร.ไมล์
80011Auroraรัฐโคโลราโด52,64124.71 ตร.ไมล์
80012Auroraรัฐโคโลราโด52,0247.79 ตร.ไมล์
80013Auroraรัฐโคโลราโด75,49813.99 ตร.ไมล์
80014Auroraรัฐโคโลราโด40,5577.05 ตร.ไมล์
80015Auroraรัฐโคโลราโด65,65714.54 ตร.ไมล์
80016Auroraรัฐโคโลราโด44,83648.23 ตร.ไมล์
80017Auroraรัฐโคโลราโด34,7765.86 ตร.ไมล์
80018Auroraรัฐโคโลราโด9,72326.56 ตร.ไมล์
80019Auroraรัฐโคโลราโด2,70724.55 ตร.ไมล์
80040Auroraรัฐโคโลราโด
80041Auroraรัฐโคโลราโด
80042Auroraรัฐโคโลราโด
80044Auroraรัฐโคโลราโด
80045Auroraรัฐโคโลราโด5650.674 ตร.ไมล์
80046Auroraรัฐโคโลราโด
80047Auroraรัฐโคโลราโด
80231Auroraรัฐโคโลราโด34,8164.729 ตร.ไมล์
80246Auroraรัฐโคโลราโด13,2501.725 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Aurora, รัฐโคโลราโด

ประชากร352,263
ความหนาแน่นของประชากร2,266 / mi²
ประชากรชาย173,748 (49.3%)
ประชากรหญิง178,515 (50.7%)
อายุมัธยฐาน33.2
อายุมัธยฐานเพศชาย32.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง34.1
ธุรกิจใน Aurora, รัฐโคโลราโด21,171
ประชากร (1975)182,373
ประชากร (2000)278,664
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +93.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +26.4%

Aurora

Aurora (/əˈrɔərə/, /əˈrɔːrə/) is a Home Rule Municipality in the U.S. state of Colorado, spanning Arapahoe and Adams counties, with the extreme southeastern portion of the city extending into Douglas County. Aurora is one of the principal cities of t..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Aurora