Ashley
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Ashley

ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่0.66 ตร.ไมล์
ประชากร1,408 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย696 (49.4%)
ประชากรหญิง712 (50.6%)
อายุมัธยฐาน37.8
รหัสไปรษณีย์43003
รหัสโทรศัพท์740

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Ashley, รัฐโอไฮโอ

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
43003Ashleyรัฐโอไฮโอ3,38834.93 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Ashley, รัฐโอไฮโอ

ประชากร1,408
ความหนาแน่นของประชากร2,132 / mi²
ประชากรชาย696 (49.4%)
ประชากรหญิง712 (50.6%)
อายุมัธยฐาน37.8
อายุมัธยฐานเพศชาย35.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง40.3
ธุรกิจใน Ashley, รัฐโอไฮโอ106
ประชากร (1975)1,390
ประชากร (2000)718
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +1.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +96.1%

Ashley

Ashley is a village in Delaware County, Ohio, United States. The population was 1,330 at the 2010 census. students attend the Buckeye Valley Local School District.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Ashley

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Cardingtonรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา2,04741974043315
Fultonรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา25841956743321
Kilbourneรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา13974043032
Marengoรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา34241974056743334