Agawam
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่24.25 ตร.ไมล์
ประชากร28,308 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย13,534 (47.8%)
ประชากรหญิง14,774 (52.2%)
อายุมัธยฐาน44.4
รหัสไปรษณีย์01001, 01030
รหัสโทรศัพท์413

แผนที่แบบโต้ตอบ

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Agawam, รัฐแมสซาชูเซตส์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01001Agawamรัฐแมสซาชูเซตส์16,76512.33 ตร.ไมล์
01030Feeding Hillsรัฐแมสซาชูเซตส์11,72212.03 ตร.ไมล์

ข้อมูลสถิติประชากรของ Agawam, รัฐแมสซาชูเซตส์

ประชากร28,308
ความหนาแน่นของประชากร1,167 / mi²
ประชากรชาย13,534 (47.8%)
ประชากรหญิง14,774 (52.2%)
อายุมัธยฐาน44.4
อายุมัธยฐานเพศชาย42.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง46.1
ธุรกิจใน Agawam, รัฐแมสซาชูเซตส์1,278
ประชากร (1975)21,357
ประชากร (2000)28,080
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +32.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +0.8%

Agawam

Agawam is a city in Hampden County, Massachusetts, United States. The population was 28,438 at the 2010 census. Agawam sits on the western side of the Connecticut River, directly across from Springfield, Massachusetts. It is considered part of the Sp..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Agawam