แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(25) รหัสไปรษณีย์ ใน แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)
ช่วงเวลาเวลาแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่23.13 ตร.ไมล์
ประชากร138,875 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย67,768 (48.8%)
ประชากรหญิง71,107 (51.2%)
อายุมัธยฐาน37.1
รหัสไปรษณีย์91101, 91102, 91103 (22 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์213, 805, 818 (3 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(25) รหัสไปรษณีย์ ใน แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
91101แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย21,8921.33 ตร.ไมล์
91102แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91103แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย26,3935.45 ตร.ไมล์
91104แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย36,4383.802 ตร.ไมล์
91105แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย12,6313.713 ตร.ไมล์
91106แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย24,0982.95 ตร.ไมล์
91107แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย34,0768.29 ตร.ไมล์
91109แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91110แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91114แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91115แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91116แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91117แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91121แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91123แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91124แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91125แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91126แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91129แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91182แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91184แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91185แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91188แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91189แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย
91199แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)รัฐแคลิฟอร์เนีย

ข้อมูลสถิติประชากรของ แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)

ประชากร138,875
ความหนาแน่นของประชากร6,004 / mi²
ประชากรชาย67,768 (48.8%)
ประชากรหญิง71,107 (51.2%)
อายุมัธยฐาน37.1
อายุมัธยฐานเพศชาย35.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง38.5
ธุรกิจใน แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)18,630
ประชากร (1975)79,700
ประชากร (2000)134,619
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +74.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +3.2%

แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)

แพซาดีนา (อังกฤษ: Pasadena) เป็นเมืองในลอสแอนเจลิสเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จากข้อมูลประชากรปี ค.ศ. 2010 แพซาดีนามีประชากร 137,122 คน ทำให้เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 180 ของสหรัฐอเมริกา ตกลงจากอันดับ 168 ในปี ค.ศ. 2009 แพซาดีนาเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 9..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย แพซาดีนา (รัฐแคลิฟอร์เนีย)