เดอะบร็องซ์
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(25) รหัสไปรษณีย์ ใน เดอะบร็องซ์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน เดอะบร็องซ์
ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่57 ตร.ไมล์
ประชากร1.4 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร24,300 / mi²
รหัสไปรษณีย์10451, 10452, 10453 (22 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน เดอะบร็องซ์, รัฐนิวยอร์ก32

(25) รหัสไปรษณีย์ ใน เดอะบร็องซ์, รัฐนิวยอร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
10451เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก48,6701.034 ตร.ไมล์
10452เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก75,5980.988 ตร.ไมล์
10453เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก75,9140.904 ตร.ไมล์
10454เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก35,7661.051 ตร.ไมล์
10455เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก40,2110.724 ตร.ไมล์
10456เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก82,5681.008 ตร.ไมล์
10457เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก65,0031.063 ตร.ไมล์
10458เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก72,2751.004 ตร.ไมล์
10459เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก44,5860.825 ตร.ไมล์
10460เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก59,5161.327 ตร.ไมล์
10461เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก50,3192.39 ตร.ไมล์
10462เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก77,8211.481 ตร.ไมล์
10463เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก63,7671.583 ตร.ไมล์
10464เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก4,1903.53 ตร.ไมล์
10465เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก40,3053.456 ตร.ไมล์
10466เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก64,3362.021 ตร.ไมล์
10467เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก84,7982.328 ตร.ไมล์
10468เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก80,6131.095 ตร.ไมล์
10469เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก75,2442.468 ตร.ไมล์
10470เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก18,4431.44 ตร.ไมล์
10471เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก27,2212.586 ตร.ไมล์
10472เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก63,5981.034 ตร.ไมล์
10473เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก58,8312.134 ตร.ไมล์
10474เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก14,8411.518 ตร.ไมล์
10475เดอะบร็องซ์รัฐนิวยอร์ก41,2001.837 ตร.ไมล์

เดอะบร็องซ์

เดอะบร็องซ์ หรือเรียกย่อว่า บร็องซ์ (อังกฤษ: The Bronx) เป็นหนึ่งในเบอโรในนครนิวยอร์ก ตั้งอยู่ในเคาน์ตีบร็องซ์ โดยเดอะบร็องซ์ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของเมือง และเป็นเบอโรเดียวของนครนิวยอร์กที่ไม่ได้อยู่บนเกาะ บร็องซ์มีประชากรประมาณ 1.35 ล้ ีฮิปฮอปถือกำเนิดขึ้นในส่ว..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย เดอะบร็องซ์