ฮิวสตัน
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(178) รหัสไปรษณีย์ ใน ฮิวสตัน

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ฮิวสตัน
ช่วงเวลาเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ
พื้นที่627.5 ตร.ไมล์
ประชากร2.3 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,151,473 (50.2%)
ประชากรหญิง1,141,557 (49.8%)
อายุมัธยฐาน32.3
รหัสไปรษณีย์77001, 77002, 77003 (175 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์512, 713, 936 (6 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(178) รหัสไปรษณีย์ ใน ฮิวสตัน, รัฐเทกซัส

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
77001ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77002ฮิวสตันรัฐเทกซัส18,2392.088 ตร.ไมล์
77003ฮิวสตันรัฐเทกซัส10,4672.567 ตร.ไมล์
77004ฮิวสตันรัฐเทกซัส33,9285.8 ตร.ไมล์
77005ฮิวสตันรัฐเทกซัส26,5803.839 ตร.ไมล์
77006ฮิวสตันรัฐเทกซัส21,4692.28 ตร.ไมล์
77007ฮิวสตันรัฐเทกซัส33,7587.9 ตร.ไมล์
77008ฮิวสตันรัฐเทกซัส33,2636.55 ตร.ไมล์
77009ฮิวสตันรัฐเทกซัส39,6676.18 ตร.ไมล์
77010ฮิวสตันรัฐเทกซัส6790.122 ตร.ไมล์
77011ฮิวสตันรัฐเทกซัส21,3403.733 ตร.ไมล์
77012ฮิวสตันรัฐเทกซัส21,8634.26 ตร.ไมล์
77013ฮิวสตันรัฐเทกซัส19,2038.86 ตร.ไมล์
77014ฮิวสตันรัฐเทกซัส30,8087.18 ตร.ไมล์
77015ฮิวสตันรัฐเทกซัส58,56023.2 ตร.ไมล์
77016ฮิวสตันรัฐเทกซัส28,9019.72 ตร.ไมล์
77017ฮิวสตันรัฐเทกซัส37,1278.94 ตร.ไมล์
77018ฮิวสตันรัฐเทกซัส26,7986.65 ตร.ไมล์
77019ฮิวสตันรัฐเทกซัส21,1503.528 ตร.ไมล์
77020ฮิวสตันรัฐเทกซัส28,3417.01 ตร.ไมล์
77021ฮิวสตันรัฐเทกซัส28,6646.09 ตร.ไมล์
77022ฮิวสตันรัฐเทกซัส33,0705.84 ตร.ไมล์
77023ฮิวสตันรัฐเทกซัส32,3095.53 ตร.ไมล์
77024ฮิวสตันรัฐเทกซัส38,21112.85 ตร.ไมล์
77025ฮิวสตันรัฐเทกซัส28,6464.319 ตร.ไมล์
77026ฮิวสตันรัฐเทกซัส26,0706.49 ตร.ไมล์
77027ฮิวสตันรัฐเทกซัส16,1622.877 ตร.ไมล์
77028ฮิวสตันรัฐเทกซัส18,6059.18 ตร.ไมล์
77029ฮิวสตันรัฐเทกซัส19,97213.36 ตร.ไมล์
77030ฮิวสตันรัฐเทกซัส11,0232.553 ตร.ไมล์
77031ฮิวสตันรัฐเทกซัส16,5023.198 ตร.ไมล์
77032ฮิวสตันรัฐเทกซัส13,78722.18 ตร.ไมล์
77033ฮิวสตันรัฐเทกซัส30,0905.99 ตร.ไมล์
77034ฮิวสตันรัฐเทกซัส36,32614 ตร.ไมล์
77035ฮิวสตันรัฐเทกซัส37,3175.68 ตร.ไมล์
77036ฮิวสตันรัฐเทกซัส76,5757.2 ตร.ไมล์
77037ฮิวสตันรัฐเทกซัส21,9436.25 ตร.ไมล์
77038ฮิวสตันรัฐเทกซัส29,4619.48 ตร.ไมล์
77039ฮิวสตันรัฐเทกซัส30,01610.16 ตร.ไมล์
77040ฮิวสตันรัฐเทกซัส48,41114.17 ตร.ไมล์
77041ฮิวสตันรัฐเทกซัส39,47318.69 ตร.ไมล์
77042ฮิวสตันรัฐเทกซัส40,8326.27 ตร.ไมล์
77043ฮิวสตันรัฐเทกซัส25,26614.82 ตร.ไมล์
77044ฮิวสตันรัฐเทกซัส33,69646.47 ตร.ไมล์
77045ฮิวสตันรัฐเทกซัส34,66611.73 ตร.ไมล์
77046ฮิวสตันรัฐเทกซัส7210.123 ตร.ไมล์
77047ฮิวสตันรัฐเทกซัส22,96814.05 ตร.ไมล์
77048ฮิวสตันรัฐเทกซัส16,63011.18 ตร.ไมล์
77049ฮิวสตันรัฐเทกซัส30,80925.54 ตร.ไมล์
77050ฮิวสตันรัฐเทกซัส5,3586.94 ตร.ไมล์
77051ฮิวสตันรัฐเทกซัส16,6077.34 ตร.ไมล์
77052ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77053ฮิวสตันรัฐเทกซัส34,29212.48 ตร.ไมล์
77054ฮิวสตันรัฐเทกซัส24,3165.65 ตร.ไมล์
77055ฮิวสตันรัฐเทกซัส46,3738.27 ตร.ไมล์
77056ฮิวสตันรัฐเทกซัส20,6203.477 ตร.ไมล์
77057ฮิวสตันรัฐเทกซัส44,0574.22 ตร.ไมล์
77058ฮิวสตันรัฐเทกซัส17,0799.18 ตร.ไมล์
77059ฮิวสตันรัฐเทกซัส18,4529.96 ตร.ไมล์
77060ฮิวสตันรัฐเทกซัส43,8528.22 ตร.ไมล์
77061ฮิวสตันรัฐเทกซัส26,1427.96 ตร.ไมล์
77062ฮิวสตันรัฐเทกซัส28,0975.43 ตร.ไมล์
77063ฮิวสตันรัฐเทกซัส36,7324.605 ตร.ไมล์
77064ฮิวสตันรัฐเทกซัส50,47014.84 ตร.ไมล์
77065ฮิวสตันรัฐเทกซัส38,7588.25 ตร.ไมล์
77066ฮิวสตันรัฐเทกซัส33,2528.65 ตร.ไมล์
77067ฮิวสตันรัฐเทกซัส33,6946.02 ตร.ไมล์
77068ฮิวสตันรัฐเทกซัส11,0233.855 ตร.ไมล์
77069ฮิวสตันรัฐเทกซัส18,0554.835 ตร.ไมล์
77070ฮิวสตันรัฐเทกซัส49,27013.13 ตร.ไมล์
77071ฮิวสตันรัฐเทกซัส29,3554.501 ตร.ไมล์
77072ฮิวสตันรัฐเทกซัส59,8897.34 ตร.ไมล์
77073ฮิวสตันรัฐเทกซัส37,65513.91 ตร.ไมล์
77074ฮิวสตันรัฐเทกซัส42,3335.46 ตร.ไมล์
77075ฮิวสตันรัฐเทกซัส41,34411.18 ตร.ไมล์
77076ฮิวสตันรัฐเทกซัส36,1054.775 ตร.ไมล์
77077ฮิวสตันรัฐเทกซัส58,1668.8 ตร.ไมล์
77078ฮิวสตันรัฐเทกซัส16,08610.8 ตร.ไมล์
77079ฮิวสตันรัฐเทกซัส34,0447.43 ตร.ไมล์
77080ฮิวสตันรัฐเทกซัส48,2206.43 ตร.ไมล์
77081ฮิวสตันรัฐเทกซัส49,5853.15 ตร.ไมล์
77082ฮิวสตันรัฐเทกซัส52,17512.67 ตร.ไมล์
77083ฮิวสตันรัฐเทกซัส80,52010.34 ตร.ไมล์
77084ฮิวสตันรัฐเทกซัส101,57130.8 ตร.ไมล์
77085ฮิวสตันรัฐเทกซัส17,1805.28 ตร.ไมล์
77086ฮิวสตันรัฐเทกซัส30,6946.76 ตร.ไมล์
77087ฮิวสตันรัฐเทกซัส39,7316.69 ตร.ไมล์
77088ฮิวสตันรัฐเทกซัส53,82211.26 ตร.ไมล์
77089ฮิวสตันรัฐเทกซัส53,35113.26 ตร.ไมล์
77090ฮิวสตันรัฐเทกซัส35,9648.28 ตร.ไมล์
77091ฮิวสตันรัฐเทกซัส25,6097.2 ตร.ไมล์
77092ฮิวสตันรัฐเทกซัส37,2847.64 ตร.ไมล์
77093ฮิวสตันรัฐเทกซัส51,14812.03 ตร.ไมล์
77094ฮิวสตันรัฐเทกซัส9,28111.65 ตร.ไมล์
77095ฮิวสตันรัฐเทกซัส73,39915.54 ตร.ไมล์
77096ฮิวสตันรัฐเทกซัส36,2426.06 ตร.ไมล์
77098ฮิวสตันรัฐเทกซัส14,5851.767 ตร.ไมล์
77099ฮิวสตันรัฐเทกซัส53,7896.23 ตร.ไมล์
77201ฮิวสตันรัฐเทกซัส11,174,946 ตร.ฟุต
77202ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77203ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77204ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77205ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77206ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77207ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77208ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77209ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77210ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77212ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77213ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77215ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77216ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77217ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77218ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77219ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77220ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77221ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77222ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77223ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77224ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77225ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77226ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77227ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77228ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77229ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77230ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77231ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77233ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77234ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77235ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77236ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77237ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77238ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77240ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77241ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77242ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77243ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77244ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77245ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77248ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77249ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77251ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77252ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77253ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77254ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77255ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77256ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77257ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77258ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77259ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77261ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77262ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77263ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77265ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77266ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77267ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77268ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77269ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77270ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77271ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77272ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77273ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77274ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77275ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77277ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77279ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77280ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77282ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77284ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77287ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77288ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77289ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77290ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77291ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77292ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77293ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77297ฮิวสตันรัฐเทกซัส
77299ฮิวสตันรัฐเทกซัส

ข้อมูลสถิติประชากรของ ฮิวสตัน, รัฐเทกซัส

ประชากร2.3 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร3,654 / mi²
ประชากรชาย1,151,473 (50.2%)
ประชากรหญิง1,141,557 (49.8%)
อายุมัธยฐาน32.3
อายุมัธยฐานเพศชาย31.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง33
ธุรกิจใน ฮิวสตัน, รัฐเทกซัส227,638
ประชากร (1975)990,539
ประชากร (2000)1,748,495
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +131.5%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +31.1%

ฮิวสตัน

ฮิวสตัน (อังกฤษ: Houston เสียงอ่านภาษาอังกฤษ: /ˈhjuːstən/) เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐเทกซัส และเมืองขนาดใหญ่อันดับสี่ของสหรัฐอเมริกา ฮิวสตันเป็นที่รู้จักในชื่อเสียงของอุตสาหกรรมพลังงาน น้ำมัน อากาศยาน และการขนส่งทางเรือ ท่าเรือในฮิวสตันเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็น..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ฮิวสตัน