วอชิงตัน ดี.ซี.
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(276) รหัสไปรษณีย์ ใน วอชิงตัน ดี.ซี

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน วอชิงตัน ดี.ซี.
ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่68.34 ตร.ไมล์
ประชากร610,472 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย288,852 (47.3%)
ประชากรหญิง321,621 (52.7%)
อายุมัธยฐาน33.9
รหัสไปรษณีย์20001, 20002, 20003 (273 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์202, 301, 703
เมือง34
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
20001 - 20091, 20201 - 20599วอชิงตัน ดี.ซี.276
20429 - 20433, 20451 - 20456Foggy Bottom12
20540 - 20543, 20557 - 20559Capitol Hill8
56901 - 56944Franklin McPherson Square12

แผนที่แบบโต้ตอบ

(276) รหัสไปรษณีย์ ใน วอชิงตัน ดี.ซี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
20001วอชิงตัน ดี.ซี.36,4902.237 ตร.ไมล์
20002วอชิงตัน ดี.ซี.55,6245.49 ตร.ไมล์
20003วอชิงตัน ดี.ซี.28,1202.497 ตร.ไมล์
20004วอชิงตัน ดี.ซี.1,5230.345 ตร.ไมล์
20005วอชิงตัน ดี.ซี.12,1890.437 ตร.ไมล์
20006วอชิงตัน ดี.ซี.3,8120.354 ตร.ไมล์
20007วอชิงตัน ดี.ซี.27,3553.532 ตร.ไมล์
20008วอชิงตัน ดี.ซี.28,0473.063 ตร.ไมล์
20009วอชิงตัน ดี.ซี.47,9511.329 ตร.ไมล์
20010วอชิงตัน ดี.ซี.31,5141.085 ตร.ไมล์
20011วอชิงตัน ดี.ซี.59,3814.888 ตร.ไมล์
20012วอชิงตัน ดี.ซี.13,5452.241 ตร.ไมล์
20013วอชิงตัน ดี.ซี.
20015วอชิงตัน ดี.ซี.14,6553.446 ตร.ไมล์
20016วอชิงตัน ดี.ซี.32,6754.605 ตร.ไมล์
20017วอชิงตัน ดี.ซี.16,5902.203 ตร.ไมล์
20018วอชิงตัน ดี.ซี.17,7393.025 ตร.ไมล์
20019วอชิงตัน ดี.ซี.53,6496.5 ตร.ไมล์
20020วอชิงตัน ดี.ซี.49,5524.756 ตร.ไมล์
20022วอชิงตัน ดี.ซี.
20024วอชิงตัน ดี.ซี.10,7183.393 ตร.ไมล์
20026วอชิงตัน ดี.ซี.
20027วอชิงตัน ดี.ซี.
20029วอชิงตัน ดี.ซี.
20030วอชิงตัน ดี.ซี.
20032วอชิงตัน ดี.ซี.35,2075.3 ตร.ไมล์
20033วอชิงตัน ดี.ซี.
20035วอชิงตัน ดี.ซี.
20036วอชิงตัน ดี.ซี.6,4790.321 ตร.ไมล์
20037วอชิงตัน ดี.ซี.13,5130.99 ตร.ไมล์
20038วอชิงตัน ดี.ซี.
20039วอชิงตัน ดี.ซี.
20040วอชิงตัน ดี.ซี.
20042วอชิงตัน ดี.ซี.
20043วอชิงตัน ดี.ซี.
20044วอชิงตัน ดี.ซี.
20045วอชิงตัน ดี.ซี.3298,259 ตร.ฟุต
20047วอชิงตัน ดี.ซี.
20049วอชิงตัน ดี.ซี.
20050วอชิงตัน ดี.ซี.
20051วอชิงตัน ดี.ซี.
20052วอชิงตัน ดี.ซี.3,77176,002 ตร.ฟุต
20053วอชิงตัน ดี.ซี.111,088,670 ตร.ฟุต
20055วอชิงตัน ดี.ซี.
20056วอชิงตัน ดี.ซี.
20057วอชิงตัน ดี.ซี.4,5670.173 ตร.ไมล์
20058วอชิงตัน ดี.ซี.
20059วอชิงตัน ดี.ซี.
20060วอชิงตัน ดี.ซี.
20061วอชิงตัน ดี.ซี.
20062วอชิงตัน ดี.ซี.
20063วอชิงตัน ดี.ซี.
20064วอชิงตัน ดี.ซี.1,5850.194 ตร.ไมล์
20065วอชิงตัน ดี.ซี.
20066วอชิงตัน ดี.ซี.
20067วอชิงตัน ดี.ซี.
20068วอชิงตัน ดี.ซี.
20069วอชิงตัน ดี.ซี.
20070วอชิงตัน ดี.ซี.
20071วอชิงตัน ดี.ซี.
20073วอชิงตัน ดี.ซี.
20074วอชิงตัน ดี.ซี.
20075วอชิงตัน ดี.ซี.
20076วอชิงตัน ดี.ซี.
20077วอชิงตัน ดี.ซี.
20078วอชิงตัน ดี.ซี.
20080วอชิงตัน ดี.ซี.
20081วอชิงตัน ดี.ซี.
20082วอชิงตัน ดี.ซี.
20090วอชิงตัน ดี.ซี.
20091วอชิงตัน ดี.ซี.
20189วอชิงตัน ดี.ซี.
20201วอชิงตัน ดี.ซี.
20202วอชิงตัน ดี.ซี.2200,189 ตร.ฟุต
20203วอชิงตัน ดี.ซี.
20204วอชิงตัน ดี.ซี.4157,231 ตร.ฟุต
20206วอชิงตัน ดี.ซี.
20207วอชิงตัน ดี.ซี.
20208วอชิงตัน ดี.ซี.
20210วอชิงตัน ดี.ซี.
20211วอชิงตัน ดี.ซี.
20212วอชิงตัน ดี.ซี.
20213วอชิงตัน ดี.ซี.
20214วอชิงตัน ดี.ซี.
20215วอชิงตัน ดี.ซี.
20216วอชิงตัน ดี.ซี.
20217วอชิงตัน ดี.ซี.
20218วอชิงตัน ดี.ซี.
20219วอชิงตัน ดี.ซี.
20220วอชิงตัน ดี.ซี.
20221วอชิงตัน ดี.ซี.
20222วอชิงตัน ดี.ซี.
20223วอชิงตัน ดี.ซี.
20224วอชิงตัน ดี.ซี.
20226วอชิงตัน ดี.ซี.
20227วอชิงตัน ดี.ซี.
20228วอชิงตัน ดี.ซี.939,719 ตร.ฟุต
20229วอชิงตัน ดี.ซี.
20230วอชิงตัน ดี.ซี.1595,054 ตร.ฟุต
20232วอชิงตัน ดี.ซี.
20235วอชิงตัน ดี.ซี.
20237วอชิงตัน ดี.ซี.
20238วอชิงตัน ดี.ซี.
20239วอชิงตัน ดี.ซี.
20240วอชิงตัน ดี.ซี.330,128 ตร.ฟุต
20241วอชิงตัน ดี.ซี.
20242วอชิงตัน ดี.ซี.
20244วอชิงตัน ดี.ซี.
20245วอชิงตัน ดี.ซี.28641,650 ตร.ฟุต
20250วอชิงตัน ดี.ซี.
20251วอชิงตัน ดี.ซี.
20252วอชิงตัน ดี.ซี.
20254วอชิงตัน ดี.ซี.
20260วอชิงตัน ดี.ซี.7498,579 ตร.ฟุต
20261วอชิงตัน ดี.ซี.
20262วอชิงตัน ดี.ซี.
20265วอชิงตัน ดี.ซี.
20266วอชิงตัน ดี.ซี.
20268วอชิงตัน ดี.ซี.
20270วอชิงตัน ดี.ซี.
20277วอชิงตัน ดี.ซี.
20289วอชิงตัน ดี.ซี.
20299วอชิงตัน ดี.ซี.
20303วอชิงตัน ดี.ซี.
20306วอชิงตัน ดี.ซี.
20307วอชิงตัน ดี.ซี.6160.131 ตร.ไมล์
20310วอชิงตัน ดี.ซี.
20314วอชิงตัน ดี.ซี.
20317วอชิงตัน ดี.ซี.2,7400.459 ตร.ไมล์
20318วอชิงตัน ดี.ซี.
20319วอชิงตัน ดี.ซี.5800.246 ตร.ไมล์
20340วอชิงตัน ดี.ซี.
20350วอชิงตัน ดี.ซี.
20355วอชิงตัน ดี.ซี.
20370วอชิงตัน ดี.ซี.
20372วอชิงตัน ดี.ซี.
20373วอชิงตัน ดี.ซี.1260.359 ตร.ไมล์
20374วอชิงตัน ดี.ซี.
20375วอชิงตัน ดี.ซี.
20376วอชิงตัน ดี.ซี.
20380วอชิงตัน ดี.ซี.
20388วอชิงตัน ดี.ซี.
20389วอชิงตัน ดี.ซี.
20390วอชิงตัน ดี.ซี.381121,896 ตร.ฟุต
20391วอชิงตัน ดี.ซี.
20392วอชิงตัน ดี.ซี.
20393วอชิงตัน ดี.ซี.
20394วอชิงตัน ดี.ซี.
20395วอชิงตัน ดี.ซี.
20398วอชิงตัน ดี.ซี.
20401วอชิงตัน ดี.ซี.
20402วอชิงตัน ดี.ซี.
20403วอชิงตัน ดี.ซี.
20404วอชิงตัน ดี.ซี.
20405วอชิงตัน ดี.ซี.332355,106 ตร.ฟุต
20406วอชิงตัน ดี.ซี.
20407วอชิงตัน ดี.ซี.
20408วอชิงตัน ดี.ซี.
20409วอชิงตัน ดี.ซี.
20410วอชิงตัน ดี.ซี.
20411วอชิงตัน ดี.ซี.
20412วอชิงตัน ดี.ซี.
20413วอชิงตัน ดี.ซี.
20414วอชิงตัน ดี.ซี.
20415วอชิงตัน ดี.ซี.
20416วอชิงตัน ดี.ซี.
20417วอชิงตัน ดี.ซี.
20418วอชิงตัน ดี.ซี.96315,843 ตร.ฟุต
20419วอชิงตัน ดี.ซี.
20420วอชิงตัน ดี.ซี.
20421วอชิงตัน ดี.ซี.
20422วอชิงตัน ดี.ซี.
20423วอชิงตัน ดี.ซี.
20424วอชิงตัน ดี.ซี.
20425วอชิงตัน ดี.ซี.
20426วอชิงตัน ดี.ซี.
20427วอชิงตัน ดี.ซี.657174,921 ตร.ฟุต
20428วอชิงตัน ดี.ซี.
20429วอชิงตัน ดี.ซี.
20431วอชิงตัน ดี.ซี.
20433วอชิงตัน ดี.ซี.
20434วอชิงตัน ดี.ซี.
20435วอชิงตัน ดี.ซี.
20436วอชิงตัน ดี.ซี.
20437วอชิงตัน ดี.ซี.
20439วอชิงตัน ดี.ซี.
20440วอชิงตัน ดี.ซี.
20441วอชิงตัน ดี.ซี.
20442วอชิงตัน ดี.ซี.
20444วอชิงตัน ดี.ซี.
20447วอชิงตัน ดี.ซี.
20451วอชิงตัน ดี.ซี.
20453วอชิงตัน ดี.ซี.
20456วอชิงตัน ดี.ซี.
20460วอชิงตัน ดี.ซี.
20463วอชิงตัน ดี.ซี.
20468วอชิงตัน ดี.ซี.
20469วอชิงตัน ดี.ซี.
20470วอชิงตัน ดี.ซี.
20472วอชิงตัน ดี.ซี.
20500วอชิงตัน ดี.ซี.
20501วอชิงตัน ดี.ซี.
20502วอชิงตัน ดี.ซี.
20503วอชิงตัน ดี.ซี.
20504วอชิงตัน ดี.ซี.
20505วอชิงตัน ดี.ซี.
20506วอชิงตัน ดี.ซี.1473,139 ตร.ฟุต
20507วอชิงตัน ดี.ซี.
20508วอชิงตัน ดี.ซี.
20509วอชิงตัน ดี.ซี.
20510วอชิงตัน ดี.ซี.262329,340 ตร.ฟุต
20511วอชิงตัน ดี.ซี.
20515วอชิงตัน ดี.ซี.
20520วอชิงตัน ดี.ซี.68684,409 ตร.ฟุต
20521วอชิงตัน ดี.ซี.
20522วอชิงตัน ดี.ซี.
20523วอชิงตัน ดี.ซี.
20524วอชิงตัน ดี.ซี.
20525วอชิงตัน ดี.ซี.
20526วอชิงตัน ดี.ซี.
20527วอชิงตัน ดี.ซี.
20529วอชิงตัน ดี.ซี.
20530วอชิงตัน ดี.ซี.
20531วอชิงตัน ดี.ซี.
20533วอชิงตัน ดี.ซี.
20534วอชิงตัน ดี.ซี.
20535วอชิงตัน ดี.ซี.257137,924 ตร.ฟุต
20536วอชิงตัน ดี.ซี.
20537วอชิงตัน ดี.ซี.
20538วอชิงตัน ดี.ซี.
20539วอชิงตัน ดี.ซี.
20540วอชิงตัน ดี.ซี.301931,902 ตร.ฟุต
20541วอชิงตัน ดี.ซี.
20542วอชิงตัน ดี.ซี.
20543วอชิงตัน ดี.ซี.
20544วอชิงตัน ดี.ซี.
20546วอชิงตัน ดี.ซี.
20547วอชิงตัน ดี.ซี.
20548วอชิงตัน ดี.ซี.
20549วอชิงตัน ดี.ซี.
20551วอชิงตัน ดี.ซี.28254,057 ตร.ฟุต
20552วอชิงตัน ดี.ซี.
20553วอชิงตัน ดี.ซี.4269,758 ตร.ฟุต
20554วอชิงตัน ดี.ซี.
20555วอชิงตัน ดี.ซี.
20557วอชิงตัน ดี.ซี.
20558วอชิงตัน ดี.ซี.
20559วอชิงตัน ดี.ซี.
20560วอชิงตัน ดี.ซี.4578,800 ตร.ฟุต
20565วอชิงตัน ดี.ซี.791,762,719 ตร.ฟุต
20566วอชิงตัน ดี.ซี.1071,054,269 ตร.ฟุต
20570วอชิงตัน ดี.ซี.
20571วอชิงตัน ดี.ซี.
20572วอชิงตัน ดี.ซี.
20573วอชิงตัน ดี.ซี.
20575วอชิงตัน ดี.ซี.
20576วอชิงตัน ดี.ซี.
20577วอชิงตัน ดี.ซี.
20578วอชิงตัน ดี.ซี.
20579วอชิงตัน ดี.ซี.
20580วอชิงตัน ดี.ซี.
20581วอชิงตัน ดี.ซี.
20585วอชิงตัน ดี.ซี.
20586วอชิงตัน ดี.ซี.
20590วอชิงตัน ดี.ซี.
20591วอชิงตัน ดี.ซี.
20593วอชิงตัน ดี.ซี.1790,492 ตร.ฟุต
20594วอชิงตัน ดี.ซี.
20597วอชิงตัน ดี.ซี.
20599วอชิงตัน ดี.ซี.
56901วอชิงตัน ดี.ซี.
56915วอชิงตัน ดี.ซี.
56920วอชิงตัน ดี.ซี.
56933วอชิงตัน ดี.ซี.
56944วอชิงตัน ดี.ซี.
56972วอชิงตัน ดี.ซี.

ข้อมูลสถิติประชากรของ วอชิงตัน ดี.ซี.

ประชากร610,472
ความหนาแน่นของประชากร8,932 / mi²
ประชากรชาย288,852 (47.3%)
ประชากรหญิง321,621 (52.7%)
อายุมัธยฐาน33.9
อายุมัธยฐานเพศชาย33.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง34
ธุรกิจใน วอชิงตัน ดี.ซี.47,368
ประชากร (1975)468,505
ประชากร (2000)574,415
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +30.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +6.3%

วอชิงตัน ดี.ซี.

วอชิงตัน ดี.ซี. (อังกฤษ: Washington, D.C. โดยตัวย่อ D.C. ย่อมาจาก District of Columbia เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) เป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ติดต่อกับรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์ โดยวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (Potomac River) ุงวอชิงตัน ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย วอชิงตัน ดี.ซี.