ลอสแอนเจลิส
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(58) รหัสไปรษณีย์ ใน ลอสแอนเจลิส

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ลอสแอนเจลิส
ช่วงเวลาเวลาแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่502.7 ตร.ไมล์
ประชากร3.8 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,900,176 (49.9%)
ประชากรหญิง1,907,823 (50.1%)
อายุมัธยฐาน34.3
รหัสไปรษณีย์90004, 90005, 90006 (55 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์323, 424, 626 (14 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(58) รหัสไปรษณีย์ ใน ลอสแอนเจลิส, รัฐแคลิฟอร์เนีย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
90004ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย68,3323.044 ตร.ไมล์
90005ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย42,4921.067 ตร.ไมล์
90006ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย55,0321.919 ตร.ไมล์
90007ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย40,6812.454 ตร.ไมล์
90010ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย4,5150.48 ตร.ไมล์
90011ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย105,0784.3 ตร.ไมล์
90012ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย30,0553.302 ตร.ไมล์
90013ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย9,6660.676 ตร.ไมล์
90014ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย8,7160.295 ตร.ไมล์
90015ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย18,1071.683 ตร.ไมล์
90017ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย27,0730.759 ตร.ไมล์
90018ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย51,8542.899 ตร.ไมล์
90019ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย62,4143.89 ตร.ไมล์
90020ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย31,5291.129 ตร.ไมล์
90021ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย3,5812.101 ตร.ไมล์
90023ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย45,6554.254 ตร.ไมล์
90026ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย69,2454.302 ตร.ไมล์
90027ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย46,5338.23 ตร.ไมล์
90028รัฐแคลิฟอร์เนีย26,1911.519 ตร.ไมล์
90029ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย39,6391.357 ตร.ไมล์
90030ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90031ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย38,1333.516 ตร.ไมล์
90032ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย45,2324.778 ตร.ไมล์
90033ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย49,8083.285 ตร.ไมล์
90037ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย59,1982.829 ตร.ไมล์
90038ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย31,3331.565 ตร.ไมล์
90039ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย28,4313.981 ตร.ไมล์
90042ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย62,6374.696 ตร.ไมล์
90050ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90052รัฐแคลิฟอร์เนีย
90053ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90054ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90055ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90057ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย42,5550.898 ตร.ไมล์
90060ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90062ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย32,6351.926 ตร.ไมล์
90065ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย46,9695.28 ตร.ไมล์
90070ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90071ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย1,6870.122 ตร.ไมล์
90072ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90074ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90075ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90076ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90078รัฐแคลิฟอร์เนีย
90079ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย420277,184 ตร.ฟุต
90081ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90082ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90084ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90086ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90087ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90088ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90089ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย4,0890.284 ตร.ไมล์
90090ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย4160.234 ตร.ไมล์
90093รัฐแคลิฟอร์เนีย
90096ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90099ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
90189ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย
96199ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย

ข้อมูลสถิติประชากรของ ลอสแอนเจลิส, รัฐแคลิฟอร์เนีย

ประชากร3.8 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร7,574 / mi²
ประชากรชาย1,900,176 (49.9%)
ประชากรหญิง1,907,823 (50.1%)
อายุมัธยฐาน34.3
อายุมัธยฐานเพศชาย33.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.2
ธุรกิจใน ลอสแอนเจลิส, รัฐแคลิฟอร์เนีย177,461
ประชากร (1975)2,186,191
ประชากร (2000)3,691,554
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +74.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +3.2%

ลอสแอนเจลิส

ลอสแอนเจลิส (อังกฤษ: Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง ทางด้าน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแอนเจลิสตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และเริ่มตั้งเป็นเมืองเมื่อวันที่ 4..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ลอสแอนเจลิส