ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(77) รหัสไปรษณีย์ ใน ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)
ช่วงเวลาเวลาแถบภูเขาในอเมริกาเหนือ
พื้นที่518 ตร.ไมล์
ประชากร1.6 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย799,320 (50.2%)
ประชากรหญิง793,962 (49.8%)
อายุมัธยฐาน32.3
รหัสไปรษณีย์85001, 85002, 85003 (74 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์480, 520, 928 (3 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(77) รหัสไปรษณีย์ ใน ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
85001ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85002ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85003ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา9,1661.883 ตร.ไมล์
85004ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา6,2802.02 ตร.ไมล์
85005ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85006ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา28,0463.904 ตร.ไมล์
85007ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา16,2334.582 ตร.ไมล์
85008ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา61,37510.52 ตร.ไมล์
85009ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา57,89715.66 ตร.ไมล์
85010ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85011ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85012ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา8,7282.183 ตร.ไมล์
85013ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา20,6683.718 ตร.ไมล์
85014ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา27,5064.195 ตร.ไมล์
85015ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา39,4404.916 ตร.ไมล์
85016ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา37,8019.11 ตร.ไมล์
85017ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา43,4495.24 ตร.ไมล์
85018ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา39,36011.17 ตร.ไมล์
85019ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา28,0473.766 ตร.ไมล์
85020ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา36,7998.92 ตร.ไมล์
85021ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา42,6126.76 ตร.ไมล์
85022ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา51,4909.34 ตร.ไมล์
85023ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา35,5277.33 ตร.ไมล์
85024ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา24,67928.23 ตร.ไมล์
85025ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85026ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85027ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา40,70614.08 ตร.ไมล์
85028ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา22,04510.02 ตร.ไมล์
85029ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา46,9389.58 ตร.ไมล์
85030ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85031ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา33,3664.077 ตร.ไมล์
85032ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา72,94612.43 ตร.ไมล์
85033ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา57,4506.11 ตร.ไมล์
85034ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา5,73311.47 ตร.ไมล์
85035ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา54,3725.72 ตร.ไมล์
85036ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85037ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา49,3568.2 ตร.ไมล์
85038ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85039ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85040ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา32,45210.23 ตร.ไมล์
85041ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา60,60015.9 ตร.ไมล์
85042ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา44,92415 ตร.ไมล์
85043ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา33,54219.19 ตร.ไมล์
85044ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา40,57614.46 ตร.ไมล์
85045ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา7,7483.604 ตร.ไมล์
85046ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85048ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา37,82819.82 ตร.ไมล์
85050ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา27,52014.61 ตร.ไมล์
85051ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา46,5606.35 ตร.ไมล์
85053ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา32,1585.22 ตร.ไมล์
85054ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา6,0799.09 ตร.ไมล์
85060ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85061ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85062ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85063ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85064ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85065ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85066ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85067ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85068ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85069ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85070ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85071ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85072ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85073ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85074ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85075ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85076ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85078ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85079ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85080ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85082ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85083ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา19,0849.84 ตร.ไมล์
85085ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา18,91625.64 ตร.ไมล์
85086ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา43,96058.38 ตร.ไมล์
85097ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา
85098ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)รัฐแอริโซนา

ข้อมูลสถิติประชากรของ ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)

ประชากร1.6 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร3,076 / mi²
ประชากรชาย799,320 (50.2%)
ประชากรหญิง793,962 (49.8%)
อายุมัธยฐาน32.3
อายุมัธยฐานเพศชาย31.7
อายุมัธยฐานเพศหญิง33
ธุรกิจใน ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)99,320
ประชากร (1975)681,407
ประชากร (2000)1,167,955
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +133.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +36.4%

ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)

ฟีนิกซ์ (อังกฤษ: Phoenix; ˈfiːˌnɪks) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของรัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกา มันยังเป็นเมืองเอกของรัฐแอริโซนาและเป็นเมืองเอกของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ในแง่ของประชากร มันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ และอยู่..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ฟีนิกซ์ (รัฐแอริโซนา)