ฟิลาเดลเฟีย
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(86) รหัสไปรษณีย์ ใน ฟิลาเดลเฟีย

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ฟิลาเดลเฟีย
ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่141.6 ตร.ไมล์
ประชากร1.5 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย714,100 (47.3%)
ประชากรหญิง796,933 (52.7%)
อายุมัธยฐาน33.7
รหัสไปรษณีย์19019, 19092, 19093 (83 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์215, 484, 610 (3 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(86) รหัสไปรษณีย์ ใน ฟิลาเดลเฟีย, รัฐเพนซิลเวเนีย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
19019ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19092ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19093ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19099ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19101ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19102ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย3,2920.168 ตร.ไมล์
19103ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย23,1500.66 ตร.ไมล์
19104ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย51,4803.141 ตร.ไมล์
19105ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19106ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย12,4921.245 ตร.ไมล์
19107ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย12,4360.548 ตร.ไมล์
19108ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19109ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย92996,286 ตร.ฟุต
19110ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19111ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย62,9424.844 ตร.ไมล์
19112ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย1063.052 ตร.ไมล์
19114ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย30,9995.84 ตร.ไมล์
19115ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย34,1275.67 ตร.ไมล์
19116ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย32,0155 ตร.ไมล์
19118ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย9,1093.245 ตร.ไมล์
19119ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย27,0083.252 ตร.ไมล์
19120ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย66,6303.445 ตร.ไมล์
19121ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย35,8252.336 ตร.ไมล์
19122ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย20,0671.258 ตร.ไมล์
19123ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย15,2961.371 ตร.ไมล์
19124ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย67,0394.923 ตร.ไมล์
19125ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย22,5861.578 ตร.ไมล์
19126ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย15,6211.149 ตร.ไมล์
19127ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย5,9380.647 ตร.ไมล์
19128ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย34,6497.17 ตร.ไมล์
19129ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย12,6632.299 ตร.ไมล์
19130ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย24,2501.393 ตร.ไมล์
19131ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย44,6235.62 ตร.ไมล์
19132ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย36,3232.189 ตร.ไมล์
19133ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย25,6641.29 ตร.ไมล์
19134ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย59,6943.841 ตร.ไมล์
19135ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย34,1622.652 ตร.ไมล์
19136ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย40,4605.54 ตร.ไมล์
19137ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย8,6633.26 ตร.ไมล์
19138ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย31,2851.728 ตร.ไมล์
19139ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย38,7021.764 ตร.ไมล์
19140ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย53,3033.036 ตร.ไมล์
19141ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย30,8131.816 ตร.ไมล์
19142ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย29,8911.692 ตร.ไมล์
19143ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย63,5853.247 ตร.ไมล์
19144ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย42,7313.43 ตร.ไมล์
19145ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย44,8375.22 ตร.ไมล์
19146ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย36,2331.781 ตร.ไมล์
19147ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย36,3431.618 ตร.ไมล์
19148ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย49,5574.82 ตร.ไมล์
19149ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย52,6292.408 ตร.ไมล์
19150ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย22,0301.507 ตร.ไมล์
19151ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย30,4742.409 ตร.ไมล์
19152ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย31,7902.821 ตร.ไมล์
19153ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย12,0378.4 ตร.ไมล์
19154ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย34,8896.42 ตร.ไมล์
19155ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19160ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19161ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19162ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19170ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19171ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19172ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19173ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19175ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19176ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19177ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19178ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19179ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19181ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19182ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19183ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19184ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19185ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19187ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19188ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19190ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19191ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19192ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19193ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19194ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19195ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19196ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19197ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19244ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
19255ฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย

ข้อมูลสถิติประชากรของ ฟิลาเดลเฟีย, รัฐเพนซิลเวเนีย

ประชากร1.5 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร10,671 / mi²
ประชากรชาย714,100 (47.3%)
ประชากรหญิง796,933 (52.7%)
อายุมัธยฐาน33.7
อายุมัธยฐานเพศชาย32.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.1
ธุรกิจใน ฟิลาเดลเฟีย, รัฐเพนซิลเวเนีย92,930
ประชากร (1975)989,865
ประชากร (2000)1,521,534
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +52.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -0.7%

ฟิลาเดลเฟีย

ฟิลาเดลเฟีย (อังกฤษ: Philadelphia) Philadephia หรือที่ เรียกกันว่า Philly หรือ The City of Brotherly Love เป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของ America เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่มี..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ฟิลาเดลเฟีย