บอสตัน
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(51) รหัสไปรษณีย์ ใน บอสตัน

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน บอสตัน
ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่89.63 ตร.ไมล์
ประชากร621,988 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย298,411 (48%)
ประชากรหญิง323,577 (52%)
อายุมัธยฐาน31.1
รหัสไปรษณีย์01000, 01233, 02101 (48 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์617, 781, 978 (4 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(51) รหัสไปรษณีย์ ใน บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
01000รัฐแมสซาชูเซตส์
01233บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02101บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02108บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์3,2290.145 ตร.ไมล์
02109บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์3,6790.304 ตร.ไมล์
02110บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์2,4360.271 ตร.ไมล์
02111บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์5,1700.281 ตร.ไมล์
02112บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02113บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์5,7642,576,207 ตร.ฟุต
02114บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์11,9240.555 ตร.ไมล์
02115บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์30,2180.746 ตร.ไมล์
02116บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์22,1310.737 ตร.ไมล์
02117บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02118บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์26,0751.085 ตร.ไมล์
02119Roxburyรัฐแมสซาชูเซตส์26,3871.601 ตร.ไมล์
02120Roxburyรัฐแมสซาชูเซตส์14,9370.622 ตร.ไมล์
02121Dorchesterรัฐแมสซาชูเซตส์27,9031.752 ตร.ไมล์
02123บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02124Dorchesterรัฐแมสซาชูเซตส์46,8013.08 ตร.ไมล์
02125Dorchesterรัฐแมสซาชูเซตส์32,5682.366 ตร.ไมล์
02126Mattapanรัฐแมสซาชูเซตส์25,7152.112 ตร.ไมล์
02127บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์31,8192.5 ตร.ไมล์
02128บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์40,3396.02 ตร.ไมล์
02129รัฐแมสซาชูเซตส์17,4961.834 ตร.ไมล์
02130Jamaica Plainรัฐแมสซาชูเซตส์34,7853.469 ตร.ไมล์
02131Roslindaleรัฐแมสซาชูเซตส์28,7482.551 ตร.ไมล์
02133บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02134Allstonรัฐแมสซาชูเซตส์21,6281.371 ตร.ไมล์
02135รัฐแมสซาชูเซตส์41,8642.853 ตร.ไมล์
02163บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์2,4390.112 ตร.ไมล์
02196บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02199บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์1,5221,588,220 ตร.ฟุต
02201บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02203บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์766817,183 ตร.ฟุต
02204บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02205บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02206บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02210บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์2,2661.501 ตร.ไมล์
02211บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02212บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02215บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์22,5680.869 ตร.ไมล์
02217บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02222บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02228บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02241บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02266บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02283บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02284บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02293บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02297บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์
02298บอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์

ข้อมูลสถิติประชากรของ บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์

ประชากร621,988
ความหนาแน่นของประชากร6,939 / mi²
ประชากรชาย298,411 (48%)
ประชากรหญิง323,577 (52%)
อายุมัธยฐาน31.1
อายุมัธยฐานเพศชาย30.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง31.7
ธุรกิจใน บอสตัน, รัฐแมสซาชูเซตส์56,257
ประชากร (1975)435,431
ประชากร (2000)591,579
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +42.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +5.1%

บอสตัน

บอสตัน (อังกฤษ: Boston) เป็นเมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ในสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตนิวอิงแลนด์ บอสตันเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด มั่งคั่งที่สุด และมีวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ธุรกิจที่สำคัญในบอสตัน ได้แก่ การศึกษา สถานพยาบาล การเงิ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย บอสตัน