นครนิวยอร์ก
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(195) รหัสไปรษณีย์ ใน นครนิวยอร์ก

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน นครนิวยอร์ก
ช่วงเวลาเวลาทางตะวันออกในอเมริกาเหนือ
พื้นที่468.9 ตร.ไมล์
ประชากร8.1 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย3,856,373 (47.5%)
ประชากรหญิง4,263,410 (52.5%)
อายุมัธยฐาน35.5
รหัสไปรษณีย์10000, 10001, 10002 (192 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์203, 315, 347 (9 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(195) รหัสไปรษณีย์ ใน นครนิวยอร์ก, รัฐนิวยอร์ก

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
10000รัฐนิวยอร์ก
10001นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก17,1760.607 ตร.ไมล์
10002นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก73,6540.887 ตร.ไมล์
10003นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก50,8570.566 ตร.ไมล์
10004Midtown Manhattanรัฐนิวยอร์ก1,5260.658 ตร.ไมล์
10005นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก6,1532,040,506 ตร.ฟุต
10006นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก5,5832,705,371 ตร.ฟุต
10007นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก7,9350.156 ตร.ไมล์
10008นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10009นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก63,2740.618 ตร.ไมล์
10010นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก32,1250.392 ตร.ไมล์
10011นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก59,1680.656 ตร.ไมล์
10012นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก21,3290.307 ตร.ไมล์
10013นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก29,4810.567 ตร.ไมล์
10014นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก28,7830.554 ตร.ไมล์
10015นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10016นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก52,2490.528 ตร.ไมล์
10017นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก15,6530.327 ตร.ไมล์
10018นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก10,1220.331 ตร.ไมล์
10019นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก42,9250.679 ตร.ไมล์
10020นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก203607,140 ตร.ฟุต
10021นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก43,4960.388 ตร.ไมล์
10022นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก29,4340.432 ตร.ไมล์
10023นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก55,0170.509 ตร.ไมล์
10024นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก67,6250.843 ตร.ไมล์
10025นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก80,7520.757 ตร.ไมล์
10026นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก30,5520.336 ตร.ไมล์
10027นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก61,2220.862 ตร.ไมล์
10028นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก40,2640.314 ตร.ไมล์
10029นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก69,5250.816 ตร.ไมล์
10030นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก24,7690.271 ตร.ไมล์
10031นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก56,5580.662 ตร.ไมล์
10032นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก52,8180.662 ตร.ไมล์
10033นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก50,7010.596 ตร.ไมล์
10034นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก43,2571.099 ตร.ไมล์
10035นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก31,1481.411 ตร.ไมล์
10036นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก17,5540.425 ตร.ไมล์
10037นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก16,1280.26 ตร.ไมล์
10038นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก17,9190.286 ตร.ไมล์
10039นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก27,0430.436 ตร.ไมล์
10040นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก37,1010.374 ตร.ไมล์
10041นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10043นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10044นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก7,3790.225 ตร.ไมล์
10045นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10048นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10055นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10060นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10065นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก32,5100.38 ตร.ไมล์
10069นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก4,8052,593,571 ตร.ฟุต
10075นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก17,9720.157 ตร.ไมล์
10080นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10081นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10087นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10090นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10101นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10102นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10103นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก990266,690 ตร.ฟุต
10104นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10105นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10106นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10107นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10108นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10109นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10110นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก109287,520 ตร.ฟุต
10111นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก17551,677 ตร.ฟุต
10112นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก331164,186 ตร.ฟุต
10113นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10114นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10115นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก1,90871,240 ตร.ฟุต
10116นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10117นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10118นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10119นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก4,725458,835 ตร.ฟุต
10120นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10121นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10122นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10123นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10124นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10125นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10126นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10128นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก58,7220.469 ตร.ไมล์
10129นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10130นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10131นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10132นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10133นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10138นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10150นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10151นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10152นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก2,282133,725 ตร.ฟุต
10153นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก914132,198 ตร.ฟุต
10154นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก2,533133,283 ตร.ฟุต
10155นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10156นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10157นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10158นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10159นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10161นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10162นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก2,325319,607 ตร.ฟุต
10163นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10164นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10165นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก167140,554 ตร.ฟุต
10166นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10167นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก71591,391 ตร.ฟุต
10168นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก772142,208 ตร.ฟุต
10169นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก182106,843 ตร.ฟุต
10170นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก953268,165 ตร.ฟุต
10171นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก853134,232 ตร.ฟุต
10172นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก1,035133,634 ตร.ฟุต
10173นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก158132,363 ตร.ฟุต
10174นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก605142,342 ตร.ฟุต
10175นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10176นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10177นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก18229,162 ตร.ฟุต
10178นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10179นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10185นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10199นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก1,588703,807 ตร.ฟุต
10203นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10211นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10212นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10213นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10242นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10249นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10256นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10257นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10258นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10259นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10260นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10261นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10265นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10268นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10269นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10270นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10271นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก3,31072,957 ตร.ฟุต
10272นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10273นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10274นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10275นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10276นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10277นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10278นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก340381,955 ตร.ฟุต
10279นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก2,879116,304 ตร.ฟุต
10280นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก7,6830.135 ตร.ไมล์
10281นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10282นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก3,9522,214,704 ตร.ฟุต
10285นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10286นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
10292รัฐนิวยอร์ก
11101Long Island Cityรัฐนิวยอร์ก29,7052.695 ตร.ไมล์
11102Astoriaรัฐนิวยอร์ก32,3110.788 ตร.ไมล์
11103Astoriaรัฐนิวยอร์ก38,6960.717 ตร.ไมล์
11104Sunnysideรัฐนิวยอร์ก26,1200.386 ตร.ไมล์
11106Astoriaรัฐนิวยอร์ก38,3830.847 ตร.ไมล์
11109Long Island Cityรัฐนิวยอร์ก1,5031,677,836 ตร.ฟุต
11120Long Island Cityรัฐนิวยอร์ก
11201รัฐนิวยอร์ก54,0421.455 ตร.ไมล์
11202รัฐนิวยอร์ก
11203รัฐนิวยอร์ก75,0132.145 ตร.ไมล์
11205รัฐนิวยอร์ก41,0080.926 ตร.ไมล์
11206รัฐนิวยอร์ก76,5711.423 ตร.ไมล์
11211รัฐนิวยอร์ก89,5682.411 ตร.ไมล์
11212รัฐนิวยอร์ก81,1321.538 ตร.ไมล์
11213รัฐนิวยอร์ก67,5851.094 ตร.ไมล์
11215รัฐนิวยอร์ก62,9892.215 ตร.ไมล์
11216รัฐนิวยอร์ก52,3850.945 ตร.ไมล์
11217รัฐนิวยอร์ก34,0290.739 ตร.ไมล์
11218รัฐนิวยอร์ก75,9111.423 ตร.ไมล์
11219รัฐนิวยอร์ก90,9161.478 ตร.ไมล์
11220นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก96,4571.712 ตร.ไมล์
11221รัฐนิวยอร์ก83,4061.376 ตร.ไมล์
11222รัฐนิวยอร์ก36,7381.6 ตร.ไมล์
11225รัฐนิวยอร์ก58,5230.888 ตร.ไมล์
11226รัฐนิวยอร์ก92,1301.295 ตร.ไมล์
11231รัฐนิวยอร์ก31,6201.462 ตร.ไมล์
11232รัฐนิวยอร์ก28,7411.185 ตร.ไมล์
11233รัฐนิวยอร์ก64,0781.355 ตร.ไมล์
11237รัฐนิวยอร์ก46,6310.997 ตร.ไมล์
11238รัฐนิวยอร์ก52,5301.101 ตร.ไมล์
11241รัฐนิวยอร์ก
11242รัฐนิวยอร์ก
11243รัฐนิวยอร์ก
11245รัฐนิวยอร์ก
11247รัฐนิวยอร์ก
11249รัฐนิวยอร์ก
11251รัฐนิวยอร์ก
11377Woodsideรัฐนิวยอร์ก81,2582.552 ตร.ไมล์
11378Maspethรัฐนิวยอร์ก35,0522.612 ตร.ไมล์
11379นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก36,3952.077 ตร.ไมล์
11385รัฐนิวยอร์ก96,0013.657 ตร.ไมล์
11425นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก181,024,602 ตร.ฟุต
11426นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก17,4181.35 ตร.ไมล์
11499นครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์ก
14999รัฐนิวยอร์ก

ข้อมูลสถิติประชากรของ นครนิวยอร์ก, รัฐนิวยอร์ก

ประชากร8.1 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร17,316 / mi²
ประชากรชาย3,856,373 (47.5%)
ประชากรหญิง4,263,410 (52.5%)
อายุมัธยฐาน35.5
อายุมัธยฐานเพศชาย34.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.8
ธุรกิจใน นครนิวยอร์ก, รัฐนิวยอร์ก294,022
ประชากร (1975)6,946,488
ประชากร (2000)7,995,667
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +16.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +1.6%

นครนิวยอร์ก

นครนิวยอร์ก หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิวยอร์กซิตี (อังกฤษ: New York City; NYC) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มี ตึกระ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย นครนิวยอร์ก