ชิคาโก
เมืองใกล้เคียง
สหรัฐอเมริกา 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน

(85) รหัสไปรษณีย์ ใน ชิคาโก

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน ชิคาโก
ช่วงเวลาเวลาตอนกลางในอเมริกาเหนือ
พื้นที่234 ตร.ไมล์
ประชากร2.6 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,263,521 (48.5%)
ประชากรหญิง1,339,871 (51.5%)
อายุมัธยฐาน33.2
รหัสไปรษณีย์60290, 60601, 60602 (82 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์217, 815, 847 (6 เพิ่มเติม)

แผนที่แบบโต้ตอบ

(85) รหัสไปรษณีย์ ใน ชิคาโก, รัฐอิลลินอยส์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
60290ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60601ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์10,6100.408 ตร.ไมล์
60602ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์1,8792,477,917 ตร.ฟุต
60603ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์4480.139 ตร.ไมล์
60604ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์6322,700,147 ตร.ฟุต
60605ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์21,7661.407 ตร.ไมล์
60606ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์3,5430.266 ตร.ไมล์
60607ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์22,8462.303 ตร.ไมล์
60608ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์83,9306.55 ตร.ไมล์
60609ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์66,0837.79 ตร.ไมล์
60610ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์36,2141.184 ตร.ไมล์
60611ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์25,4710.754 ตร.ไมล์
60612ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์32,7123.775 ตร.ไมล์
60613ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์45,9952.178 ตร.ไมล์
60614ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์65,7073.229 ตร.ไมล์
60615ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์39,8762.245 ตร.ไมล์
60616ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์48,3064.029 ตร.ไมล์
60617ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์82,42914.25 ตร.ไมล์
60618ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์85,6895.11 ตร.ไมล์
60619ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์60,4356.02 ตร.ไมล์
60620ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์68,9647.09 ตร.ไมล์
60621ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์36,7563.717 ตร.ไมล์
60622ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์51,8992.477 ตร.ไมล์
60623ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์88,8295.44 ตร.ไมล์
60624ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์38,1853.542 ตร.ไมล์
60625ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์77,0623.891 ตร.ไมล์
60626ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์47,6711.695 ตร.ไมล์
60628ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์71,50010.97 ตร.ไมล์
60629ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์107,7086.83 ตร.ไมล์
60630ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์56,6494.749 ตร.ไมล์
60631ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์25,8493.735 ตร.ไมล์
60632ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์86,8957.48 ตร.ไมล์
60633ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์12,66912.25 ตร.ไมล์
60634ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์75,0207.13 ตร.ไมล์
60636ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์41,2053.971 ตร.ไมล์
60637ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์47,5404.648 ตร.ไมล์
60638ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์55,19411.08 ตร.ไมล์
60639ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์86,7424.877 ตร.ไมล์
60640ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์62,9752.35 ตร.ไมล์
60641ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์66,1794.066 ตร.ไมล์
60642ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์18,4311.732 ตร.ไมล์
60643ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์49,6107.37 ตร.ไมล์
60644ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์48,9803.51 ตร.ไมล์
60645ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์43,3632.238 ตร.ไมล์
60646ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์25,3274.575 ตร.ไมล์
60647ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์87,3934.024 ตร.ไมล์
60649ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์44,8042.995 ตร.ไมล์
60651ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์59,8123.492 ตร.ไมล์
60652ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์39,5285.03 ตร.ไมล์
60653ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์25,5792.33 ตร.ไมล์
60654ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์13,7070.599 ตร.ไมล์
60655ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์27,1984.395 ตร.ไมล์
60656ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์25,4623.254 ตร.ไมล์
60657ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์66,8602.481 ตร.ไมล์
60659ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์34,8752.052 ตร.ไมล์
60660ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์38,3021.237 ตร.ไมล์
60661ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์4,6350.285 ตร.ไมล์
60664ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60666ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60668ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60669ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60670ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60673ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60674ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60675ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60677ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60678ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60680ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60681ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60682ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60684ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60685ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60686ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60687ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60688ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60689ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60690ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60691ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60693ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60694ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60695ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60696ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60697ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60699ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์
60701ชิคาโกรัฐอิลลินอยส์

ข้อมูลสถิติประชากรของ ชิคาโก, รัฐอิลลินอยส์

ประชากร2.6 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร11,125 / mi²
ประชากรชาย1,263,521 (48.5%)
ประชากรหญิง1,339,871 (51.5%)
อายุมัธยฐาน33.2
อายุมัธยฐานเพศชาย32.4
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.9
ธุรกิจใน ชิคาโก, รัฐอิลลินอยส์188,752
ประชากร (1975)2,112,394
ประชากร (2000)2,783,956
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +23.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -6.5%

ชิคาโก

ชิคาโก (Chicago; คำอ่าน:  ʃɪˈkɑːgoʊ ) เป็นเมืองตั้งอยู่ในรัฐอิลลินอยส์ รู้จักกันในชื่อ "เมืองแห่งลม" (Windy City) ชื่อเล่นนี้ มีที่มาจากการที่นักข่าวเขียนล้อเลียนนักการเมืองของ ชิคาโกใน ศตวรรตที่ 19 เกี่ยวกับการพูดจากลับกลอกไปมา บางคนเชื่อว่ามีที่มาจากการที่เ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย ชิคาโก