(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Denges

ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่1.688 ตร.กม.
ประชากร2,460 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,227 (49.9%)
ประชากรหญิง1,233 (50.1%)
อายุมัธยฐาน38.8
รหัสไปรษณีย์1026

แผนที่แบบโต้ตอบ

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Denges, Canton de Vaud

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
1026DengesCanton de Vaud4,3965.5 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Denges, Canton de Vaud

ประชากร2,460
ความหนาแน่นของประชากร1,457 / km²
ประชากรชาย1,227 (49.9%)
ประชากรหญิง1,233 (50.1%)
อายุมัธยฐาน38.8
อายุมัธยฐานเพศชาย38.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.3
ประชากร (1975)711
ประชากร (2000)1,466
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +246%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +67.8%

Denges

Denges is a municipality in the Swiss canton of Vaud, located in the district of Morges.   ︎  หน้าวิกิพีเดีย Denges

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
BussignyCanton de Vaudสวิตเซอร์แลนด์7,4081030
ChavannesCanton de Vaudสวิตเซอร์แลนด์5,45410201024
MonnazCanton de Vaudสวิตเซอร์แลนด์1125
Saint-SulpiceCanton de Vaudสวิตเซอร์แลนด์1025