(263) รหัสไปรษณีย์ ใน Cantone Ticino

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Cantone Ticino
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่2,811.7 ตร.กม.
ประชากร348,914 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย169,106 (48.5%)
ประชากรหญิง179,808 (51.5%)
อายุมัธยฐาน44.2
รหัสไปรษณีย์6500, 6501, 6503 (260 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์91
เมือง187
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
6500 - 6528เบลลินโซนา11
6590 - 6593Cadenazzo4
6600 - 6605Locarno4
6718 - 6720Campo Blenio3
6760 - 6764Faido4
6775 - 6777Quinto3
6802 - 6804Monte Ceneri2
6834 - 6836Morbio Inferiore2
6850 - 6872Mendrisio10
6873 - 6875Castel San Pietro3
6900 - 6977Lugano35

แผนที่แบบโต้ตอบ

(263) รหัสไปรษณีย์ ใน Cantone Ticino

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
6500เบลลินโซนาCantone Ticino16,19811.5 ตร.กม.
6501เบลลินโซนาCantone Ticino
6503Cantone Ticino1,5897.7 ตร.กม.
6506เบลลินโซนาCantone Ticino
6511CadenazzoCantone Ticino
6512GiubiascoCantone Ticino8,4335.6 ตร.กม.
6513Cantone Ticino2,5349.6 ตร.กม.
6514Cantone Ticino3,5758.2 ตร.กม.
6515Cantone Ticino7329.8 ตร.กม.
6516CugnascoCantone Ticino3,65817.7 ตร.กม.
6517ArbedoCantone Ticino1,50118.7 ตร.กม.
6518Cantone Ticino8599.2 ตร.กม.
6523Cantone Ticino61716.3 ตร.กม.
6524MolenoCantone Ticino1527.7 ตร.กม.
6525GnoscaCantone Ticino7007.4 ตร.กม.
6526Cantone Ticino1810.981 ตร.กม.
6527LodrinoCantone Ticino1,78730.3 ตร.กม.
6528Cantone Ticino2,7108.3 ตร.กม.
6532CastioneCantone Ticino2,8792.366 ตร.กม.
6533LuminoCantone Ticino1,33310 ตร.กม.
6571IndeminiCantone Ticino11.5 ตร.กม.
6572Cantone Ticino1,7913.221 ตร.กม.
6573MagadinoCantone Ticino3195.5 ตร.กม.
6574ViraCantone Ticino35414.8 ตร.กม.
6575Cantone Ticino6347.6 ตร.กม.
6576Cantone Ticino1685.1 ตร.กม.
6577Cantone Ticino879 ตร.กม.
6578CavianoCantone Ticino1363.261 ตร.กม.
6579PiazzognaCantone Ticino2415.3 ตร.กม.
6582Cantone Ticino6998 ตร.กม.
6583Sant’AntonioCantone Ticino1605.8 ตร.กม.
6584Sant’AntonioCantone Ticino5627.6 ตร.กม.
6590CadenazzoCantone Ticino
6592Sant AntoninoCantone Ticino2,9797.4 ตร.กม.
6593CadenazzoCantone Ticino2,7105.5 ตร.กม.
6594ContoneCantone Ticino1,4712.996 ตร.กม.
6595LavertezzoCantone Ticino2,6254.014 ตร.กม.
6596GordolaCantone Ticino5,87113.2 ตร.กม.
6597CugnascoCantone Ticino4450.912 ตร.กม.
6598TeneroCantone Ticino2,8972.636 ตร.กม.
6599RobasaccoCantone Ticino42.853 ตร.กม.
6600LocarnoCantone Ticino12,1858.4 ตร.กม.
6601LocarnoCantone Ticino
6602MuraltoCantone Ticino
6604LocarnoCantone Ticino
6605LocarnoCantone Ticino1,2544.061 ตร.กม.
6611GressoCantone Ticino33223.4 ตร.กม.
6612AsconaCantone Ticino5,58312.6 ตร.กม.
6613Cantone Ticino983.208 ตร.กม.
6614BrissagoCantone Ticino1,84524.6 ตร.กม.
6616LosoneCantone Ticino6,0578.7 ตร.กม.
6618LosoneCantone Ticino1670.765 ตร.กม.
6622Cantone Ticino5584.718 ตร.กม.
6631CorippoCantone Ticino158 ตร.กม.
6632VogornoCantone Ticino36123.7 ตร.กม.
6633LavertezzoCantone Ticino1,18957.2 ตร.กม.
6634BrioneCantone Ticino18848.7 ตร.กม.
6635GerraCantone Ticino17117.6 ตร.กม.
6636FrascoCantone Ticino10325.7 ตร.กม.
6637SonognoCantone Ticino9637.5 ตร.กม.
6644OrselinaCantone Ticino1,0811.701 ตร.กม.
6645Brione sopra MinusioCantone Ticino1,4444.309 ตร.กม.
6646TeneroCantone Ticino3342.113 ตร.กม.
6647MergosciaCantone Ticino13912 ตร.กม.
6648MinusioCantone Ticino5,9679.1 ตร.กม.
6652TegnaCantone Ticino8272.48 ตร.กม.
6653VerscioCantone Ticino1,1843.743 ตร.กม.
6654Cantone Ticino7335.5 ตร.กม.
6655Cantone Ticino27923.5 ตร.กม.
6656GolinoCantone Ticino3620.586 ตร.กม.
6657PalagnedraCantone Ticino1498.2 ตร.กม.
6658BorgnoneCantone Ticino1310.3 ตร.กม.
6659Cantone Ticino1539.1 ตร.กม.
6661BerzonaCantone Ticino31617.7 ตร.กม.
6662RussoCantone Ticino75.2 ตร.กม.
6663ComolognoCantone Ticino17.7 ตร.กม.
6664ComolognoCantone Ticino4843 ตร.กม.
6670AvegnoCantone Ticino1,0248.2 ตร.กม.
6672GordevioCantone Ticino79119.3 ตร.กม.
6673MaggiaCantone Ticino33322.8 ตร.กม.
6674SomeoCantone Ticino75332.4 ตร.กม.
6675CevioCantone Ticino82014.8 ตร.กม.
6676BignascoCantone Ticino12732.5 ตร.กม.
6677AurigenoCantone Ticino53719 ตร.กม.
6678GiumaglioCantone Ticino87636.8 ตร.กม.
6682Cantone Ticino76.6 ตร.กม.
6683CerentinoCantone Ticino5028.3 ตร.กม.
6684CampoCantone Ticino4735 ตร.กม.
6685Bosco GurinCantone Ticino3722.1 ตร.กม.
6690Cantone Ticino107104.4 ตร.กม.
6692MenzonioCantone Ticino7121.4 ตร.กม.
6693BroglioCantone Ticino13.3 ตร.กม.
6694Cantone Ticino18637.7 ตร.กม.
6695PecciaCantone Ticino24847.9 ตร.กม.
6696FusioCantone Ticino467.3 ตร.กม.
6702ClaroCantone Ticino2,74121.4 ตร.กม.
6703OsognaCantone Ticino94019 ตร.กม.
6705CrescianoCantone Ticino52417.2 ตร.กม.
6707IragnaCantone Ticino91218.4 ตร.กม.
6710BiascaCantone Ticino5,95723 ตร.กม.
6713MalvagliaCantone Ticino1,397116.6 ตร.กม.
6714Cantone Ticino15610.1 ตร.กม.
6715DongioCantone Ticino40712.4 ตร.กม.
6716LeonticaCantone Ticino57814.4 ตร.กม.
6717TorreCantone Ticino44811.9 ตร.กม.
6718Campo BlenioCantone Ticino65472.4 ตร.กม.
6719AquilaCantone Ticino86561.5 ตร.กม.
6720Campo BlenioCantone Ticino6956.6 ตร.กม.
6721LudianoCantone Ticino4706.9 ตร.กม.
6722CorzonesoCantone Ticino21411.1 ตร.กม.
6723MaroltaCantone Ticino14613.2 ตร.กม.
6724Ponto ValentinoCantone Ticino949.8 ตร.กม.
6742Cantone Ticino6085.9 ตร.กม.
6743BodioCantone Ticino8086.5 ตร.กม.
6744PersonicoCantone Ticino61939.1 ตร.กม.
6745GiornicoCantone Ticino83820 ตร.กม.
6746FaidoCantone Ticino3104.205 ตร.กม.
6747ChironicoCantone Ticino26656.9 ตร.กม.
6748AnzonicoCantone Ticino5010.6 ตร.กม.
6749Cantone Ticino15013 ตร.กม.
6760FaidoCantone Ticino1,24525.6 ตร.กม.
6763FaidoCantone Ticino1,23918.6 ตร.กม.
6764ChiggiognaCantone Ticino5023.313 ตร.กม.
6772PratoCantone Ticino3289.8 ตร.กม.
6773PratoCantone Ticino586.9 ตร.กม.
6774DalpeCantone Ticino6114.7 ตร.กม.
6775AmbriCantone Ticino4369.7 ตร.กม.
6776PiottaCantone Ticino32652.8 ตร.กม.
6777QuintoCantone Ticino22912.3 ตร.กม.
6780AiroloCantone Ticino1,49394.4 ตร.กม.
6781BedrettoCantone Ticino5975.4 ตร.กม.
6802Rivera TICantone Ticino2,22413.4 ตร.กม.
6803CamignoloCantone Ticino3564.498 ตร.กม.
6804BironicoCantone Ticino5264.137 ตร.กม.
6805MezzovicoCantone Ticino1,37910.2 ตร.กม.
6806SigirinoCantone Ticino1,5238.8 ตร.กม.
6807Cantone Ticino2,5971.329 ตร.กม.
6808Cantone Ticino4523.871 ตร.กม.
6809MedegliaCantone Ticino756.3 ตร.กม.
6810IsoneCantone Ticino36315.7 ตร.กม.
6814LamoneCantone Ticino3,1762.633 ตร.กม.
6815MelideCantone Ticino1,3291.658 ตร.กม.
6816BissoneCantone Ticino9872.018 ตร.กม.
6817MaroggiaCantone Ticino7511.535 ตร.กม.
6818MelanoCantone Ticino1,1825.4 ตร.กม.
6821RovioCantone Ticino8555.5 ตร.กม.
6822ArognoCantone Ticino8908.3 ตร.กม.
6823ArognoCantone Ticino587.3 ตร.กม.
6825CapolagoCantone Ticino4802.076 ตร.กม.
6826Riva San VitaleCantone Ticino3,0217.7 ตร.กม.
6827Brusino ArsizioCantone Ticino2972.528 ตร.กม.
6828BalernaCantone Ticino3,9122.557 ตร.กม.
6830ChiassoCantone Ticino4,8661.883 ตร.กม.
6832SeseglioCantone Ticino5703.436 ตร.กม.
6833VacalloCantone Ticino2,6721.591 ตร.กม.
6834Morbio InferioreCantone Ticino5,4652.289 ตร.กม.
6835Morbio SuperioreCantone Ticino9552.762 ตร.กม.
6836Morbio InferioreCantone Ticino
6837BruzellaCantone Ticino7446.4 ตร.กม.
6838MuggioCantone Ticino46014.6 ตร.กม.
6839SagnoCantone Ticino3601.681 ตร.กม.
6850MendrisioCantone Ticino7,1944.475 ตร.กม.
6852GenestrerioCantone Ticino9661.547 ตร.กม.
6853Cantone Ticino2,3722.025 ตร.กม.
6854StabioCantone Ticino9150.931 ตร.กม.
6855StabioCantone Ticino4,3655.2 ตร.กม.
6862MendrisioCantone Ticino2,3252.097 ตร.กม.
6863MendrisioCantone Ticino5440.885 ตร.กม.
6864ArzoCantone Ticino8452.821 ตร.กม.
6865MendrisioCantone Ticino3681.565 ตร.กม.
6866Cantone Ticino3277.5 ตร.กม.
6867Brusino ArsizioCantone Ticino1.517 ตร.กม.
6872MendrisioCantone Ticino2157.4 ตร.กม.
6873Castel San PietroCantone Ticino4730.761 ตร.กม.
6874Castel San PietroCantone Ticino1,5697.3 ตร.กม.
6875Castel San PietroCantone Ticino3.846 ตร.กม.
6877Cantone Ticino2,3142.459 ตร.กม.
6883NovazzanoCantone Ticino2,1325.2 ตร.กม.
6900Cantone Ticino33,8337.8 ตร.กม.
6901LuganoCantone Ticino
6902LuganoCantone Ticino
6903LuganoCantone Ticino
6904LuganoCantone Ticino
6905LuganoCantone Ticino
6906LuganoCantone Ticino
6907LuganoCantone Ticino
6908MassagnoCantone Ticino
6910LuganoCantone Ticino
6912PazzalloCantone Ticino2,2233.011 ตร.กม.
6913LuganoCantone Ticino5081.056 ตร.กม.
6914CaronaCantone Ticino6834.268 ตร.กม.
6915LuganoCantone Ticino2,0600.557 ตร.กม.
6916GranciaCantone Ticino4960.611 ตร.กม.
6917Cantone Ticino1,5211.004 ตร.กม.
6918Cantone Ticino1,1582.66 ตร.กม.
6919Cantone Ticino1790.896 ตร.กม.
6921MorcoteCantone Ticino3222.276 ตร.กม.
6922MorcoteCantone Ticino7484.351 ตร.กม.
6924SorengoCantone Ticino1,8610.845 ตร.กม.
6925Cantone Ticino1,5641.166 ตร.กม.
6926MontagnolaCantone Ticino3,7154.175 ตร.กม.
6927AgraCantone Ticino2591.308 ตร.กม.
6928MannoCantone Ticino1,1622.378 ตร.กม.
6929GravesanoCantone Ticino1,2640.713 ตร.กม.
6930BedanoCantone Ticino1,9291.864 ตร.กม.
6932BreganzonaCantone Ticino4,5462.274 ตร.กม.
6933Cantone Ticino8621.719 ตร.กม.
6934BioggioCantone Ticino2,4082.705 ตร.กม.
6935BioggioCantone Ticino1291.518 ตร.กม.
6936CademarioCantone Ticino7844.145 ตร.กม.
6937BrenoCantone Ticino3525.5 ตร.กม.
6938VezioCantone Ticino1416.2 ตร.กม.
6939ArosioCantone Ticino87810.1 ตร.กม.
6942Cantone Ticino3,0630.746 ตร.กม.
6943VeziaCantone Ticino2,1391.384 ตร.กม.
6944CureggiaCantone Ticino1,2231.058 ตร.กม.
6945OriglioCantone Ticino1,4272.069 ตร.กม.
6946Cantone Ticino1,6521.799 ตร.กม.
6947VaglioCantone Ticino6041.428 ตร.กม.
6948Cantone Ticino1,6291.574 ตร.กม.
6949ComanoCantone Ticino2,6532.056 ตร.กม.
6950TessereteCantone Ticino2,7810.839 ตร.กม.
6951LuganoCantone Ticino52614 ตร.กม.
6952CanobbioCantone Ticino2,5681.29 ตร.กม.
6953LuganoCantone Ticino7301.571 ตร.กม.
6954Cantone Ticino9644.425 ตร.กม.
6955Cantone Ticino5880.646 ตร.กม.
6956LopagnoCantone Ticino2581.365 ตร.กม.
6957RoveredoCantone Ticino1720.903 ตร.กม.
6958Cantone Ticino218 ตร.กม.
6959CimaderaCantone Ticino4809.5 ตร.กม.
6960Cantone Ticino41421.6 ตร.กม.
6962ViganelloCantone Ticino4,0881.177 ตร.กม.
6963PregassonaCantone Ticino7,5062.942 ตร.กม.
6964DavescoCantone Ticino1,7192.461 ตร.กม.
6965CadroCantone Ticino2,1454.546 ตร.กม.
6966Villa LuganeseCantone Ticino7392.171 ตร.กม.
6967Cantone Ticino9990.942 ตร.กม.
6968SonvicoCantone Ticino1,05410.2 ตร.กม.
6974Lugano AldesagoCantone Ticino
6976CastagnolaCantone Ticino1,7162.849 ตร.กม.
6977LuganoCantone Ticino1,5710.558 ตร.กม.
6978GandriaCantone Ticino3.951 ตร.กม.
6979BrèCantone Ticino4323.945 ตร.กม.
6980Cantone Ticino980.976 ตร.กม.
6981BiognoCantone Ticino6894.156 ตร.กม.
6982AgnoCantone Ticino3,9412.339 ตร.กม.
6983MagliasoCantone Ticino1,5981.662 ตร.กม.
6984PuraCantone Ticino1,8663.062 ตร.กม.
6986MigliegliaCantone Ticino1,73411.5 ตร.กม.
6987CaslanoCantone Ticino3,5284.489 ตร.กม.
6988Ponte TresaCantone Ticino7320.625 ตร.กม.
6989CoglioCantone Ticino3631.835 ตร.กม.
6990AgnoCantone Ticino3740.776 ตร.กม.
6991NeggioCantone Ticino4780.847 ตร.กม.
6992Cantone Ticino6202.612 ตร.กม.
6993IseoCantone Ticino301.115 ตร.กม.
6994ArannoCantone Ticino3352.538 ตร.กม.
6995CoglioCantone Ticino8141.346 ตร.กม.
6996Cantone Ticino4881.035 ตร.กม.
6997SessaCantone Ticino6993.467 ตร.กม.
6998Cantone Ticino991.133 ตร.กม.
6999AstanoCantone Ticino2563.779 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Cantone Ticino

ประชากร348,914
ความหนาแน่นของประชากร124.1 / km²
ประชากรชาย169,106 (48.5%)
ประชากรหญิง179,808 (51.5%)
อายุมัธยฐาน44.2
อายุมัธยฐานเพศชาย43.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง45.3
ธุรกิจใน Cantone Ticino33,058
ประชากร (1975)283,485
ประชากร (2000)308,508
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +23.1%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +13.1%