Biel/Bienne
เมืองใกล้เคียง
สวิตเซอร์แลนด์ 
รหัสไปรษณีย์ทั่วโลก
กลับสู่ด้านบน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่11.8 ตร.กม.
ประชากร56,181 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย27,131 (48.3%)
ประชากรหญิง29,050 (51.7%)
อายุมัธยฐาน42.4
รหัสไปรษณีย์2500, 2501, 2503 (3 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์32

แผนที่แบบโต้ตอบ

(6) รหัสไปรษณีย์ ใน Biel/Bienne, รัฐเบิร์น

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
2500รัฐเบิร์น
2501รัฐเบิร์น
2503รัฐเบิร์น14,2392.954 ตร.กม.
2505รัฐเบิร์น1,6082.841 ตร.กม.
2510Biel/Bienneรัฐเบิร์น
2560รัฐเบิร์น5,7491.956 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ Biel/Bienne, รัฐเบิร์น

ประชากร56,181
ความหนาแน่นของประชากร4,777 / km²
ประชากรชาย27,131 (48.3%)
ประชากรหญิง29,050 (51.7%)
อายุมัธยฐาน42.4
อายุมัธยฐานเพศชาย40.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง44.1
ธุรกิจใน Biel/Bienne, รัฐเบิร์น5,043
ประชากร (1975)52,231
ประชากร (2000)52,530
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +7.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +7%

Biel/Bienne

Biel/Bienne (official bilingual wording; German: [biːl]; French: [bjɛn]; Italian: Bienna, Romansh: Bienna, Latin: Belenus) is a city in the district of the Biel/Bienne administrative district in the canton of Berne in Switzerland. /Bienne is on the l..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Biel/Bienne