(128) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐโซโลทูร์น

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐโซโลทูร์น
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่790.4 ตร.กม.
ประชากร261,389 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย129,746 (49.6%)
ประชากรหญิง131,644 (50.4%)
อายุมัธยฐาน43
รหัสไปรษณีย์2540, 2544, 2545 (125 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์32, 62
เมือง32
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
4500 - 4509โซโลทูร์น5
4600 - 4611Olten10

แผนที่แบบโต้ตอบ

(128) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐโซโลทูร์น

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
2540รัฐโซโลทูร์น15,69626 ตร.กม.
2544รัฐโซโลทูร์น5,61612.2 ตร.กม.
2545รัฐโซโลทูร์น3,33419.6 ตร.กม.
3253รัฐโซโลทูร์น1,0337.2 ตร.กม.
3254รัฐโซโลทูร์น1,1869 ตร.กม.
3307Brunnenthalรัฐโซโลทูร์น1931.326 ตร.กม.
4108รัฐโซโลทูร์น1,3862.652 ตร.กม.
4112รัฐโซโลทูร์น2,4062.888 ตร.กม.
4114Hofstettenรัฐโซโลทูร์น1,8536.3 ตร.กม.
4115Mariasteinรัฐโซโลทูร์น2681.797 ตร.กม.
4118รัฐโซโลทูร์น1,3195.3 ตร.กม.
4143รัฐโซโลทูร์น5,3925.8 ตร.กม.
4145รัฐโซโลทูร์น9526 ตร.กม.
4146รัฐโซโลทูร์น1,2818.3 ตร.กม.
4204รัฐโซโลทูร์น9546.9 ตร.กม.
4206รัฐโซโลทูร์น90615.3 ตร.กม.
4208รัฐโซโลทูร์น1,88810.3 ตร.กม.
4226รัฐโซโลทูร์น3,7646.9 ตร.กม.
4227รัฐโซโลทูร์น1,4687.6 ตร.กม.
4228รัฐโซโลทูร์น8527.4 ตร.กม.
4229รัฐโซโลทูร์น29521.4 ตร.กม.
4232รัฐโซโลทูร์น8611.489 ตร.กม.
4233รัฐโซโลทูร์น3655.7 ตร.กม.
4234Zullwilรัฐโซโลทูร์น6013.625 ตร.กม.
4245รัฐโซโลทูร์น1,37616.3 ตร.กม.
4247รัฐโซโลทูร์น5013.047 ตร.กม.
4252รัฐโซโลทูร์น66511.3 ตร.กม.
4412รัฐโซโลทูร์น1,1804.459 ตร.กม.
4413รัฐโซโลทูร์น1,0026.4 ตร.กม.
4421รัฐโซโลทูร์น3901.891 ตร.กม.
4468รัฐโซโลทูร์น4878.5 ตร.กม.
4500โซโลทูร์นรัฐโซโลทูร์น18,0388.2 ตร.กม.
4501โซโลทูร์นรัฐโซโลทูร์น
4502โซโลทูร์นรัฐโซโลทูร์น
4503โซโลทูร์นรัฐโซโลทูร์น
4509โซโลทูร์นรัฐโซโลทูร์น
4512รัฐโซโลทูร์น4,6565.3 ตร.กม.
4513รัฐโซโลทูร์น4,1151.946 ตร.กม.
4514รัฐโซโลทูร์น1,5405.8 ตร.กม.
4515Oberdorfรัฐโซโลทูร์น1,92711.9 ตร.กม.
4522รัฐโซโลทูร์น1,7858.5 ตร.กม.
4523Niederwilรัฐโซโลทูร์น3572.272 ตร.กม.
4524รัฐโซโลทูร์น1,6206.8 ตร.กม.
4525Balm bei Guensbergรัฐโซโลทูร์น1943.871 ตร.กม.
4528รัฐโซโลทูร์น8,9794.818 ตร.กม.
4532รัฐโซโลทูร์น1,2242.557 ตร.กม.
4533รัฐโซโลทูร์น1,9804.858 ตร.กม.
4534รัฐโซโลทูร์น1,0042.924 ตร.กม.
4535รัฐโซโลทูร์น8732.309 ตร.กม.
4542รัฐโซโลทูร์น3,8584.597 ตร.กม.
4543รัฐโซโลทูร์น2,3807.7 ตร.กม.
4551Derendingenรัฐโซโลทูร์น
4552Derendingenรัฐโซโลทูร์น5,6305.7 ตร.กม.
4553รัฐโซโลทูร์น3,4656.2 ตร.กม.
4554รัฐโซโลทูร์น8314.392 ตร.กม.
4556Bolkenรัฐโซโลทูร์น1,5667.6 ตร.กม.
4557รัฐโซโลทูร์น7442.64 ตร.กม.
4558Heinrichswilรัฐโซโลทูร์น7264.578 ตร.กม.
4562Biberistรัฐโซโลทูร์น6,14510.4 ตร.กม.
4563Gerlafingenรัฐโซโลทูร์น4,0751.992 ตร.กม.
4565รัฐโซโลทูร์น1,5323.373 ตร.กม.
4566Haltenรัฐโซโลทูร์น2,8685.3 ตร.กม.
4571รัฐโซโลทูร์น7554.409 ตร.กม.
4573รัฐโซโลทูร์น3,0724.862 ตร.กม.
4574Luesslingenรัฐโซโลทูร์น8047.7 ตร.กม.
4576รัฐโซโลทูร์น2361.815 ตร.กม.
4577รัฐโซโลทูร์น2902.272 ตร.กม.
4578รัฐโซโลทูร์น3363.011 ตร.กม.
4579รัฐโซโลทูร์น2021.929 ตร.กม.
4581รัฐโซโลทูร์น2122.112 ตร.กม.
4582รัฐโซโลทูร์น2951.76 ตร.กม.
4583Mühledorfรัฐโซโลทูร์น3475.3 ตร.กม.
4584รัฐโซโลทูร์น3293.049 ตร.กม.
4585รัฐโซโลทูร์น3194.131 ตร.กม.
4586รัฐโซโลทูร์น3671.573 ตร.กม.
4587รัฐโซโลทูร์น1922.568 ตร.กม.
4588รัฐโซโลทูร์น3643.572 ตร.กม.
4600Oltenรัฐโซโลทูร์น14,75110.5 ตร.กม.
4601Oltenรัฐโซโลทูร์น
4603Oltenรัฐโซโลทูร์น
4609Oltenรัฐโซโลทูร์น
4611Härkingenรัฐโซโลทูร์น
4612รัฐโซโลทูร์น5,3027 ตร.กม.
4613รัฐโซโลทูร์น9912.755 ตร.กม.
4614รัฐโซโลทูร์น5,50413.8 ตร.กม.
4615รัฐโซโลทูร์น20.198 ตร.กม.
4616Kappelรัฐโซโลทูร์น2,1475.1 ตร.กม.
4617รัฐโซโลทูร์น1,6173.937 ตร.กม.
4618รัฐโซโลทูร์น7142.762 ตร.กม.
4620Härkingenรัฐโซโลทูร์น
4621Härkingenรัฐโซโลทูร์น
4622รัฐโซโลทูร์น3,8897 ตร.กม.
4623Neuendorfรัฐโซโลทูร์น1,7147.1 ตร.กม.
4624รัฐโซโลทูร์น1,2605.5 ตร.กม.
4625Oberbuchsitenรัฐโซโลทูร์น2,0949.4 ตร.กม.
4626รัฐโซโลทูร์น7115.5 ตร.กม.
4628รัฐโซโลทูร์น2,2576.9 ตร.กม.
4629รัฐโซโลทูร์น2,2234.464 ตร.กม.
4630Härkingenรัฐโซโลทูร์น
4632Trimbachรัฐโซโลทูร์น8,8167.6 ตร.กม.
4633รัฐโซโลทูร์น7925.4 ตร.กม.
4634Wisenรัฐโซโลทูร์น4414.826 ตร.กม.
4640Härkingenรัฐโซโลทูร์น
4652รัฐโซโลทูร์น2,1293.929 ตร.กม.
4653รัฐโซโลทูร์น2,3823.634 ตร.กม.
4654รัฐโซโลทูร์น4,48513.3 ตร.กม.
4655Rohrรัฐโซโลทูร์น1,1848.4 ตร.กม.
4656รัฐโซโลทูร์น1,4751.834 ตร.กม.
4657รัฐโซโลทูร์น3,8275.8 ตร.กม.
4658Dänikenรัฐโซโลทูร์น2,7615.9 ตร.กม.
4702Oensingenรัฐโซโลทูร์น6,33312.1 ตร.กม.
4703รัฐโซโลทูร์น1,5768.6 ตร.กม.
4710Balsthalรัฐโซโลทูร์น6,04315.7 ตร.กม.
4712รัฐโซโลทูร์น1,70715.1 ตร.กม.
4713รัฐโซโลทูร์น1,25010 ตร.กม.
4714รัฐโซโลทูร์น43513 ตร.กม.
4715รัฐโซโลทูร์น54211.8 ตร.กม.
4716รัฐโซโลทูร์น1,25528.9 ตร.กม.
4717Mümliswilรัฐโซโลทูร์น2,23524.1 ตร.กม.
4718Holderbankรัฐโซโลทูร์น5417.8 ตร.กม.
4719Ramiswilรัฐโซโลทูร์น29113 ตร.กม.
5010Oltenรัฐโซโลทูร์น
5012รัฐโซโลทูร์น4,9125.6 ตร.กม.
5013รัฐโซโลทูร์น4,6564.329 ตร.กม.
5014รัฐโซโลทูร์น1,9795.3 ตร.กม.
5015รัฐโซโลทูร์น2,3128.9 ตร.กม.
5712Beinwilรัฐโซโลทูร์น3,7075.8 ตร.กม.
5746รัฐโซโลทูร์น1,2124.672 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ รัฐโซโลทูร์น

ประชากร261,389
ความหนาแน่นของประชากร330.7 / km²
ประชากรชาย129,746 (49.6%)
ประชากรหญิง131,644 (50.4%)
อายุมัธยฐาน43
อายุมัธยฐานเพศชาย42.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง43.8
ธุรกิจใน รัฐโซโลทูร์น16,580
ประชากร (1975)237,906
ประชากร (2000)242,424
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +9.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +7.8%

รัฐโซโลทูร์น

รัฐโซโลทูร์น (เยอรมัน: Solothurn) เป็นรัฐในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมืองหลวงคือเมืองโซโลทูร์น  ︎  หน้าวิกิพีเดีย รัฐโซโลทูร์น