(281) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐเกราบึนเดิน

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐเกราบึนเดิน
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่7,105.1 ตร.กม.
ประชากร205,163 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย102,835 (50.1%)
ประชากรหญิง102,328 (49.9%)
อายุมัธยฐาน42
รหัสไปรษณีย์6534, 6535, 6537 (278 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์81
เมือง110
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
7000 - 7007คูร์7
7270 - 7276ดาฟอส2

แผนที่แบบโต้ตอบ

(281) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐเกราบึนเดิน

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
6534San Vittoreรัฐเกราบึนเดิน66519.4 ตร.กม.
6535Roveredoรัฐเกราบึนเดิน3,06939.7 ตร.กม.
6537รัฐเกราบึนเดิน88114.7 ตร.กม.
6538Verdabbioรัฐเกราบึนเดิน204.49 ตร.กม.
6540รัฐเกราบึนเดิน713.568 ตร.กม.
6541รัฐเกราบึนเดิน449.3 ตร.กม.
6542รัฐเกราบึนเดิน7311.3 ตร.กม.
6543รัฐเกราบึนเดิน2616.5 ตร.กม.
6544Braggioรัฐเกราบึนเดิน507.3 ตร.กม.
6545รัฐเกราบึนเดิน992.984 ตร.กม.
6546รัฐเกราบึนเดิน2620.9 ตร.กม.
6547รัฐเกราบึนเดิน310.1 ตร.กม.
6548รัฐเกราบึนเดิน9839 ตร.กม.
6549รัฐเกราบึนเดิน1.947 ตร.กม.
6556รัฐเกราบึนเดิน849.3 ตร.กม.
6557รัฐเกราบึนเดิน53023.5 ตร.กม.
6558Lostalloรัฐเกราบึนเดิน74952.2 ตร.กม.
6562รัฐเกราบึนเดิน33345.1 ตร.กม.
6563รัฐเกราบึนเดิน67754.9 ตร.กม.
6565San Bernardinoรัฐเกราบึนเดิน558109.8 ตร.กม.
7000คูร์รัฐเกราบึนเดิน34,87228.1 ตร.กม.
7001คูร์รัฐเกราบึนเดิน
7002คูร์รัฐเกราบึนเดิน
7003คูร์รัฐเกราบึนเดิน
7004คูร์รัฐเกราบึนเดิน
7006คูร์รัฐเกราบึนเดิน
7007คูร์รัฐเกราบึนเดิน
7012รัฐเกราบึนเดิน4,16513.5 ตร.กม.
7013รัฐเกราบึนเดิน6,00223.8 ตร.กม.
7014Flimsรัฐเกราบึนเดิน1,00141.7 ตร.กม.
7015รัฐเกราบึนเดิน2,29718.7 ตร.กม.
7016รัฐเกราบึนเดิน7005.4 ตร.กม.
7017Flimsรัฐเกราบึนเดิน1,76242.9 ตร.กม.
7018รัฐเกราบึนเดิน1,1004.17 ตร.กม.
7019รัฐเกราบึนเดิน1863.371 ตร.กม.
7023รัฐเกราบึนเดิน1,33818.6 ตร.กม.
7026รัฐเกราบึนเดิน7407.6 ตร.กม.
7027Castielรัฐเกราบึนเดิน29614.1 ตร.กม.
7028Sankt Peterรัฐเกราบึนเดิน27411.8 ตร.กม.
7029รัฐเกราบึนเดิน16717.9 ตร.กม.
7031Laaxรัฐเกราบึนเดิน1,4706.5 ตร.กม.
7032Laaxรัฐเกราบึนเดิน46725.1 ตร.กม.
7050รัฐเกราบึนเดิน3,11942.5 ตร.กม.
7056รัฐเกราบึนเดิน8113.5 ตร.กม.
7057รัฐเกราบึนเดิน3652.8 ตร.กม.
7058Litzirütiรัฐเกราบึนเดิน2670.69 ตร.กม.
7062รัฐเกราบึนเดิน783.548 ตร.กม.
7063Pradenรัฐเกราบึนเดิน2666.1 ตร.กม.
7064Tschiertschenรัฐเกราบึนเดิน21.6 ตร.กม.
7074Malixรัฐเกราบึนเดิน51411.7 ตร.กม.
7075รัฐเกราบึนเดิน1,12720.4 ตร.กม.
7076Parpanรัฐเกราบึนเดิน24011.8 ตร.กม.
7077Valbellaรัฐเกราบึนเดิน7566.2 ตร.กม.
7078Lenzerheideรัฐเกราบึนเดิน1,66327 ตร.กม.
7082รัฐเกราบึนเดิน3538.8 ตร.กม.
7083รัฐเกราบึนเดิน62221.7 ตร.กม.
7084Brienzรัฐเกราบึนเดิน13813.4 ตร.กม.
7104รัฐเกราบึนเดิน18417.7 ตร.กม.
7106Tennaรัฐเกราบึนเดิน637.6 ตร.กม.
7107Safien Platzรัฐเกราบึนเดิน9331.4 ตร.กม.
7109รัฐเกราบึนเดิน18268.8 ตร.กม.
7110รัฐเกราบึนเดิน71.639 ตร.กม.
7111รัฐเกราบึนเดิน18410.7 ตร.กม.
7112รัฐเกราบึนเดิน9018 ตร.กม.
7113Camunsรัฐเกราบึนเดิน211.1 ตร.กม.
7114รัฐเกราบึนเดิน430.796 ตร.กม.
7115Surcastiรัฐเกราบึนเดิน625.9 ตร.กม.
7116รัฐเกราบึนเดิน6227.6 ตร.กม.
7122รัฐเกราบึนเดิน24423 ตร.กม.
7126รัฐเกราบึนเดิน2257.4 ตร.กม.
7127รัฐเกราบึนเดิน674.531 ตร.กม.
7128รัฐเกราบึนเดิน4915.9 ตร.กม.
7130Schnausรัฐเกราบึนเดิน2,4375.7 ตร.กม.
7132รัฐเกราบึนเดิน1,167152.8 ตร.กม.
7133รัฐเกราบึนเดิน
7134รัฐเกราบึนเดิน71661.7 ตร.กม.
7135Obersaxenรัฐเกราบึนเดิน
7136รัฐเกราบึนเดิน
7137Flondรัฐเกราบึนเดิน692.228 ตร.กม.
7138Surcuolmรัฐเกราบึนเดิน837.6 ตร.กม.
7141รัฐเกราบึนเดิน1076.6 ตร.กม.
7142รัฐเกราบึนเดิน1364.516 ตร.กม.
7143Morissenรัฐเกราบึนเดิน1805.6 ตร.กม.
7144รัฐเกราบึนเดิน5917.4 ตร.กม.
7145รัฐเกราบึนเดิน972.264 ตร.กม.
7146รัฐเกราบึนเดิน554.56 ตร.กม.
7147รัฐเกราบึนเดิน867.9 ตร.กม.
7148รัฐเกราบึนเดิน35737.8 ตร.กม.
7149Vrinรัฐเกราบึนเดิน20471.1 ตร.กม.
7151Schleuisรัฐเกราบึนเดิน6664.662 ตร.กม.
7152รัฐเกราบึนเดิน5126.7 ตร.กม.
7153รัฐเกราบึนเดิน80422.5 ตร.กม.
7154Ruscheinรัฐเกราบึนเดิน61616.5 ตร.กม.
7155รัฐเกราบึนเดิน655.1 ตร.กม.
7156รัฐเกราบึนเดิน81429.9 ตร.กม.
7157Siatรัฐเกราบึนเดิน15213.5 ตร.กม.
7158รัฐเกราบึนเดิน30432.4 ตร.กม.
7159รัฐเกราบึนเดิน20613.6 ตร.กม.
7162Tavanasaรัฐเกราบึนเดิน3002.965 ตร.กม.
7163รัฐเกราบึนเดิน11.283 ตร.กม.
7164รัฐเกราบึนเดิน33.858 ตร.กม.
7165รัฐเกราบึนเดิน1,22141.1 ตร.กม.
7166รัฐเกราบึนเดิน86722.7 ตร.กม.
7167รัฐเกราบึนเดิน23220.1 ตร.กม.
7168Schlansรัฐเกราบึนเดิน498.8 ตร.กม.
7172Rabiusรัฐเกราบึนเดิน64810.5 ตร.กม.
7173Surreinรัฐเกราบึนเดิน40453 ตร.กม.
7174รัฐเกราบึนเดิน2.877 ตร.กม.
7175รัฐเกราบึนเดิน226 ตร.กม.
7176รัฐเกราบึนเดิน1549.8 ตร.กม.
7180Disentisรัฐเกราบึนเดิน1,93771.9 ตร.กม.
7182รัฐเกราบึนเดิน7.5 ตร.กม.
7183รัฐเกราบึนเดิน91.42 ตร.กม.
7184Curagliaรัฐเกราบึนเดิน36315.8 ตร.กม.
7185รัฐเกราบึนเดิน70120.1 ตร.กม.
7186รัฐเกราบึนเดิน14010 ตร.กม.
7187Sedrunรัฐเกราบึนเดิน1881.133 ตร.กม.
7188Sedrunรัฐเกราบึนเดิน1,65271.2 ตร.กม.
7189รัฐเกราบึนเดิน2861.8 ตร.กม.
7201รัฐเกราบึนเดิน
7202Ober-Saysรัฐเกราบึนเดิน19724.3 ตร.กม.
7203รัฐเกราบึนเดิน2,66018.7 ตร.กม.
7204รัฐเกราบึนเดิน2,53527.5 ตร.กม.
7205รัฐเกราบึนเดิน2,65511.4 ตร.กม.
7206Igisรัฐเกราบึนเดิน2,2962.62 ตร.กม.
7208Malansรัฐเกราบึนเดิน2,91011.5 ตร.กม.
7212Seewis im Prätigauรัฐเกราบึนเดิน1,09749.7 ตร.กม.
7213Valzeinaรัฐเกราบึนเดิน79.1 ตร.กม.
7214รัฐเกราบึนเดิน1,96712.3 ตร.กม.
7215Fanasรัฐเกราบึนเดิน25321.9 ตร.กม.
7220Schiersรัฐเกราบึนเดิน2,4269.9 ตร.กม.
7222รัฐเกราบึนเดิน1231.931 ตร.กม.
7223รัฐเกราบึนเดิน1952.811 ตร.กม.
7224รัฐเกราบึนเดิน121.6 ตร.กม.
7226รัฐเกราบึนเดิน11816.1 ตร.กม.
7228รัฐเกราบึนเดิน38.7 ตร.กม.
7231รัฐเกราบึนเดิน4744.958 ตร.กม.
7232รัฐเกราบึนเดิน17333.4 ตร.กม.
7233รัฐเกราบึนเดิน64820.9 ตร.กม.
7235รัฐเกราบึนเดิน62125.4 ตร.กม.
7240รัฐเกราบึนเดิน1,6748.8 ตร.กม.
7241รัฐเกราบึนเดิน2418.4 ตร.กม.
7242รัฐเกราบึนเดิน1451.244 ตร.กม.
7243รัฐเกราบึนเดิน29516 ตร.กม.
7244รัฐเกราบึนเดิน2.499 ตร.กม.
7245Ascharinaรัฐเกราบึนเดิน1911.1 ตร.กม.
7246รัฐเกราบึนเดิน36042.6 ตร.กม.
7247Saasรัฐเกราบึนเดิน77526.8 ตร.กม.
7249รัฐเกราบึนเดิน6489.3 ตร.กม.
7250Klosters Platzรัฐเกราบึนเดิน2,987163.8 ตร.กม.
7252Klosters Dorfรัฐเกราบึนเดิน57620 ตร.กม.
7260รัฐเกราบึนเดิน4,259105.3 ตร.กม.
7265Wolfgangรัฐเกราบึนเดิน80315.1 ตร.กม.
7270ดาฟอสรัฐเกราบึนเดิน5,62222.8 ตร.กม.
7272Sertig Döfliรัฐเกราบึนเดิน8845.6 ตร.กม.
7276ดาฟอสรัฐเกราบึนเดิน56019.1 ตร.กม.
7277รัฐเกราบึนเดิน26827 ตร.กม.
7278รัฐเกราบึนเดิน24.8 ตร.กม.
7302รัฐเกราบึนเดิน6,4828.7 ตร.กม.
7303Mastrilsรัฐเกราบึนเดิน4767.7 ตร.กม.
7304รัฐเกราบึนเดิน2,66533.9 ตร.กม.
7306Fläschรัฐเกราบึนเดิน67318.5 ตร.กม.
7307รัฐเกราบึนเดิน92810.4 ตร.กม.
7402รัฐเกราบึนเดิน2,58717.5 ตร.กม.
7403รัฐเกราบึนเดิน61413.6 ตร.กม.
7404Feldisรัฐเกราบึนเดิน1737.7 ตร.กม.
7405รัฐเกราบึนเดิน5113.2 ตร.กม.
7407Transรัฐเกราบึนเดิน7.9 ตร.กม.
7408รัฐเกราบึนเดิน1,5706.2 ตร.กม.
7411รัฐเกราบึนเดิน5719.3 ตร.กม.
7412รัฐเกราบึนเดิน1,00314.3 ตร.กม.
7413รัฐเกราบึนเดิน940.205 ตร.กม.
7414รัฐเกราบึนเดิน2021.114 ตร.กม.
7415Rodelsรัฐเกราบึนเดิน5242.621 ตร.กม.
7416รัฐเกราบึนเดิน2398.3 ตร.กม.
7417รัฐเกราบึนเดิน6504.617 ตร.กม.
7418Tomilsรัฐเกราบึนเดิน3452.708 ตร.กม.
7419Scheidรัฐเกราบึนเดิน11612.2 ตร.กม.
7421รัฐเกราบึนเดิน3691.743 ตร.กม.
7422Tartarรัฐเกราบึนเดิน51.749 ตร.กม.
7423Porteinรัฐเกราบึนเดิน15210.4 ตร.กม.
7424Präzรัฐเกราบึนเดิน111.9 ตร.กม.
7425รัฐเกราบึนเดิน2933.161 ตร.กม.
7426รัฐเกราบึนเดิน1164.488 ตร.กม.
7427รัฐเกราบึนเดิน1296 ตร.กม.
7428รัฐเกราบึนเดิน12724.8 ตร.กม.
7430Rongellenรัฐเกราบึนเดิน3,0798.6 ตร.กม.
7431รัฐเกราบึนเดิน6310 ตร.กม.
7432Zillisรัฐเกราบึนเดิน56123.9 ตร.กม.
7433รัฐเกราบึนเดิน27154.2 ตร.กม.
7434รัฐเกราบึนเดิน13034.7 ตร.กม.
7435รัฐเกราบึนเดิน40738.3 ตร.กม.
7436Medels im Rheinwaldรัฐเกราบึนเดิน1422.1 ตร.กม.
7437รัฐเกราบึนเดิน13328.1 ตร.กม.
7438รัฐเกราบึนเดิน6448.3 ตร.กม.
7440รัฐเกราบึนเดิน72430.1 ตร.กม.
7442Cluginรัฐเกราบึนเดิน382.691 ตร.กม.
7443Pignieuรัฐเกราบึนเดิน11713.4 ตร.กม.
7444Ausserferreraรัฐเกราบึนเดิน3331.6 ตร.กม.
7445Innerferreraรัฐเกราบึนเดิน4343.5 ตร.กม.
7446รัฐเกราบึนเดิน128 ตร.กม.
7447Jufรัฐเกราบึนเดิน16649.3 ตร.กม.
7448Jufรัฐเกราบึนเดิน16.3 ตร.กม.
7450Tiefencastelรัฐเกราบึนเดิน12514.9 ตร.กม.
7451รัฐเกราบึนเดิน1735.7 ตร.กม.
7452รัฐเกราบึนเดิน4259.9 ตร.กม.
7453Roffnaรัฐเกราบึนเดิน25126.8 ตร.กม.
7454Roffnaรัฐเกราบึนเดิน7927.6 ตร.กม.
7455รัฐเกราบึนเดิน2733.9 ตร.กม.
7456รัฐเกราบึนเดิน14242.2 ตร.กม.
7457รัฐเกราบึนเดิน20976.7 ตร.กม.
7458รัฐเกราบึนเดิน948.4 ตร.กม.
7459รัฐเกราบึนเดิน19510.6 ตร.กม.
7460รัฐเกราบึนเดิน96722.2 ตร.กม.
7462Saluxรัฐเกราบึนเดิน31331.5 ตร.กม.
7463รัฐเกราบึนเดิน1531.942 ตร.กม.
7464รัฐเกราบึนเดิน251.2 ตร.กม.
7472รัฐเกราบึนเดิน1827.1 ตร.กม.
7473รัฐเกราบึนเดิน843.65 ตร.กม.
7477รัฐเกราบึนเดิน45843.7 ตร.กม.
7482Predaรัฐเกราบึนเดิน428143.6 ตร.กม.
7484Bergünรัฐเกราบึนเดิน702.121 ตร.กม.
7492Alvaneuรัฐเกราบึนเดิน26531.9 ตร.กม.
7493Schmittenรัฐเกราบึนเดิน28711.4 ตร.กม.
7494Davos Wiesenรัฐเกราบึนเดิน28926.5 ตร.กม.
7500รัฐเกราบึนเดิน6,98728.3 ตร.กม.
7502รัฐเกราบึนเดิน1,01222.7 ตร.กม.
7503Samedanรัฐเกราบึนเดิน3,10773.5 ตร.กม.
7504รัฐเกราบึนเดิน2,657181.4 ตร.กม.
7505รัฐเกราบึนเดิน1,86823.9 ตร.กม.
7512Campferรัฐเกราบึนเดิน3202.929 ตร.กม.
7513Surlejรัฐเกราบึนเดิน79942.1 ตร.กม.
7514รัฐเกราบึนเดิน69047.5 ตร.กม.
7515รัฐเกราบึนเดิน3165.9 ตร.กม.
7516Malojaรัฐเกราบึนเดิน23780.3 ตร.กม.
7517รัฐเกราบึนเดิน2010.2 ตร.กม.
7522รัฐเกราบึนเดิน84163.2 ตร.กม.
7523Madulainรัฐเกราบึนเดิน21827 ตร.กม.
7524รัฐเกราบึนเดิน1,40755.1 ตร.กม.
7525Scanfsรัฐเกราบึนเดิน63764.7 ตร.กม.
7526รัฐเกราบึนเดิน15473.3 ตร.กม.
7527รัฐเกราบึนเดิน7931.7 ตร.กม.
7530Zernezรัฐเกราบึนเดิน1,165172.2 ตร.กม.
7532รัฐเกราบึนเดิน14041.4 ตร.กม.
7533Fulderaรัฐเกราบึนเดิน13714.3 ตร.กม.
7534รัฐเกราบึนเดิน4412.9 ตร.กม.
7535Valcavaรัฐเกราบึนเดิน23410 ตร.กม.
7536Santa Mariaรัฐเกราบึนเดิน350100.2 ตร.กม.
7537Müstairรัฐเกราบึนเดิน60320 ตร.กม.
7542Süsรัฐเกราบึนเดิน21494.2 ตร.กม.
7543รัฐเกราบึนเดิน23746.2 ตร.กม.
7545Guardaรัฐเกราบึนเดิน22831.8 ตร.กม.
7546รัฐเกราบึนเดิน40560.9 ตร.กม.
7550S-charlรัฐเกราบึนเดิน2,596144.2 ตร.กม.
7551Ftanรัฐเกราบึนเดิน55743.1 ตร.กม.
7552รัฐเกราบึนเดิน150.654 ตร.กม.
7553Taraspรัฐเกราบึนเดิน48946.3 ตร.กม.
7554รัฐเกราบึนเดิน957122.9 ตร.กม.
7556รัฐเกราบึนเดิน41417.4 ตร.กม.
7557Vnàรัฐเกราบึนเดิน12341.1 ตร.กม.
7558รัฐเกราบึนเดิน23623.7 ตร.กม.
7559รัฐเกราบึนเดิน35 ตร.กม.
7560Martinsbruckรัฐเกราบึนเดิน17730.3 ตร.กม.
7562รัฐเกราบึนเดิน63511.1 ตร.กม.
7563Samnaunรัฐเกราบึนเดิน63745.2 ตร.กม.
7602รัฐเกราบึนเดิน13211.6 ตร.กม.
7603Vicosopranoรัฐเกราบึนเดิน39543.7 ตร.กม.
7604Borgonovoรัฐเกราบึนเดิน415 ตร.กม.
7605Stampaรัฐเกราบึนเดิน1818.1 ตร.กม.
7606Promontognoรัฐเกราบึนเดิน34328.6 ตร.กม.
7608Castasegnaรัฐเกราบึนเดิน1176.8 ตร.กม.
7610Soglioรัฐเกราบึนเดิน16467.3 ตร.กม.
7710Alp Grümรัฐเกราบึนเดิน6639.4 ตร.กม.
7741รัฐเกราบึนเดิน60125.7 ตร.กม.
7742รัฐเกราบึนเดิน1,22875.2 ตร.กม.
7743รัฐเกราบึนเดิน45818.8 ตร.กม.
7744Campocolognoรัฐเกราบึนเดิน1931.354 ตร.กม.
7745รัฐเกราบึนเดิน98525.9 ตร.กม.
7746Le Preseรัฐเกราบึนเดิน62721.2 ตร.กม.
7747รัฐเกราบึนเดิน7111 ตร.กม.
7748Campascioรัฐเกราบึนเดิน31819.1 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ รัฐเกราบึนเดิน

ประชากร205,163
ความหนาแน่นของประชากร28.9 / km²
ประชากรชาย102,835 (50.1%)
ประชากรหญิง102,328 (49.9%)
อายุมัธยฐาน42
อายุมัธยฐานเพศชาย41.1
อายุมัธยฐานเพศหญิง43
ธุรกิจใน รัฐเกราบึนเดิน17,917
ประชากร (1975)191,186
ประชากร (2000)190,616
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +7.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +7.6%