(249) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐอาร์เกา

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐอาร์เกา
ช่วงเวลาเวลายุโรปกลาง
พื้นที่1,403.6 ตร.กม.
ประชากร633,483 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย316,871 (50%)
ประชากรหญิง316,614 (50%)
อายุมัธยฐาน41.4
รหัสไปรษณีย์4303, 4305, 4310 (246 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์56
เมือง51
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
4807 - 4809Zofingen4
5000 - 5004อาเรา3

แผนที่แบบโต้ตอบ

(249) รหัสไปรษณีย์ ใน รัฐอาร์เกา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรพื้นที่
4303รัฐอาร์เกา4,4724.9 ตร.กม.
4305รัฐอาร์เกา3544.206 ตร.กม.
4310Rheinfeldenรัฐอาร์เกา6,63712.1 ตร.กม.
4312รัฐอาร์เกา3,80711.1 ตร.กม.
4313รัฐอาร์เกา10,56322.7 ตร.กม.
4314รัฐอาร์เกา1,95611.4 ตร.กม.
4315รัฐอาร์เกา1,0358.4 ตร.กม.
4316รัฐอาร์เกา7707.1 ตร.กม.
4317รัฐอาร์เกา9917.1 ตร.กม.
4322รัฐอาร์เกา7223.136 ตร.กม.
4323รัฐอาร์เกา2,2604.513 ตร.กม.
4324รัฐอาร์เกา5825 ตร.กม.
4325รัฐอาร์เกา8077 ตร.กม.
4332รัฐอาร์เกา2,1532.859 ตร.กม.
4333Wilรัฐอาร์เกา5152.468 ตร.กม.
4334Sisselnรัฐอาร์เกา1,0382.488 ตร.กม.
4663Aarburgรัฐอาร์เกา7,8825.4 ตร.กม.
4665รัฐอาร์เกา15,73612.9 ตร.กม.
4800Zofingenรัฐอาร์เกา9,6028.2 ตร.กม.
4801รัฐอาร์เกา
4802รัฐอาร์เกา4,6076.7 ตร.กม.
4803รัฐอาร์เกา1,59910.1 ตร.กม.
4805รัฐอาร์เกา2,95913.7 ตร.กม.
4807Zofingenรัฐอาร์เกา
4808Zofingenรัฐอาร์เกา
4809Zofingenรัฐอาร์เกา
4812รัฐอาร์เกา8132.564 ตร.กม.
4813รัฐอาร์เกา1,3156.8 ตร.กม.
4814รัฐอาร์เกา7265.8 ตร.กม.
4852รัฐอาร์เกา7,54511.2 ตร.กม.
4853รัฐอาร์เกา2,3078.2 ตร.กม.
4856รัฐอาร์เกา56010.6 ตร.กม.
5000อาเรารัฐอาร์เกา16,8368.6 ตร.กม.
5001อาเรารัฐอาร์เกา
5004อาเรารัฐอาร์เกา4140.211 ตร.กม.
5017รัฐอาร์เกา500.834 ตร.กม.
5018รัฐอาร์เกา5,0259 ตร.กม.
5022รัฐอาร์เกา2,3711.311 ตร.กม.
5023รัฐอาร์เกา2,5554.105 ตร.กม.
5024รัฐอาร์เกา5,74310.6 ตร.กม.
5025รัฐอาร์เกา1253.782 ตร.กม.
5026รัฐอาร์เกา2238.7 ตร.กม.
5027รัฐอาร์เกา1,2736.2 ตร.กม.
5028รัฐอาร์เกา8505.1 ตร.กม.
5032Rohr AGรัฐอาร์เกา2,6993.348 ตร.กม.
5033Buchsรัฐอาร์เกา7,8585.4 ตร.กม.
5034Suhrรัฐอาร์เกา8,10510.6 ตร.กม.
5035รัฐอาร์เกา5,6582.891 ตร.กม.
5036Oberentfeldenรัฐอาร์เกา6,8367.2 ตร.กม.
5037รัฐอาร์เกา4,1107.1 ตร.กม.
5040Schöftlandรัฐอาร์เกา3,3776.3 ตร.กม.
5042รัฐอาร์เกา1,7193.529 ตร.กม.
5043รัฐอาร์เกา1,1482.862 ตร.กม.
5044รัฐอาร์เกา8207.2 ตร.กม.
5046รัฐอาร์เกา1,1678.7 ตร.กม.
5053รัฐอาร์เกา8578.9 ตร.กม.
5054Moosleerauรัฐอาร์เกา1,6548.1 ตร.กม.
5056รัฐอาร์เกา3672.243 ตร.กม.
5057รัฐอาร์เกา1,3465.8 ตร.กม.
5058รัฐอาร์เกา1781.195 ตร.กม.
5062รัฐอาร์เกา3128.3 ตร.กม.
5063รัฐอาร์เกา1,2259.5 ตร.กม.
5064รัฐอาร์เกา1,25511.3 ตร.กม.
5070Frickรัฐอาร์เกา5,16610 ตร.กม.
5072รัฐอาร์เกา1,5284.316 ตร.กม.
5073รัฐอาร์เกา2,57210.1 ตร.กม.
5074รัฐอาร์เกา2,2867.1 ตร.กม.
5075รัฐอาร์เกา1,2317.3 ตร.กม.
5076รัฐอาร์เกา7393.956 ตร.กม.
5077รัฐอาร์เกา2874.233 ตร.กม.
5078รัฐอาร์เกา6196.9 ตร.กม.
5079รัฐอาร์เกา1,0076.9 ตร.กม.
5080รัฐอาร์เกา1,2232.551 ตร.กม.
5082รัฐอาร์เกา1,15513.8 ตร.กม.
5083Ittenthalรัฐอาร์เกา1013.959 ตร.กม.
5084Sulzรัฐอาร์เกา1723 ตร.กม.
5085รัฐอาร์เกา5979.1 ตร.กม.
5102รัฐอาร์เกา4,6106.2 ตร.กม.
5103รัฐอาร์เกา5,6806.6 ตร.กม.
5105รัฐอาร์เกา2,4325.7 ตร.กม.
5106รัฐอาร์เกา1,7825.2 ตร.กม.
5107Schinznach Dorfรัฐอาร์เกา2,1298.9 ตร.กม.
5108รัฐอาร์เกา4753.359 ตร.กม.
5112รัฐอาร์เกา73910 ตร.กม.
5113รัฐอาร์เกา1,5702.321 ตร.กม.
5116Schinznach Badรัฐอาร์เกา1,2391.899 ตร.กม.
5200Bruggรัฐอาร์เกา11,9045.6 ตร.กม.
5201Bruggรัฐอาร์เกา
5210Windischรัฐอาร์เกา6,0854.931 ตร.กม.
5212รัฐอาร์เกา2,1533.22 ตร.กม.
5213รัฐอาร์เกา1,1735.8 ตร.กม.
5222Umikenรัฐอาร์เกา7460.801 ตร.กม.
5223รัฐอาร์เกา2,0874.728 ตร.กม.
5224รัฐอาร์เกา
5225Bözbergรัฐอาร์เกา1,93215.5 ตร.กม.
5232Villigenรัฐอาร์เกา
5233Stilliรัฐอาร์เกา3340.578 ตร.กม.
5234รัฐอาร์เกา1,97410.6 ตร.กม.
5235รัฐอาร์เกา9614.173 ตร.กม.
5236รัฐอาร์เกา1,2737.9 ตร.กม.
5237รัฐอาร์เกา4003.97 ตร.กม.
5242Lupfigรัฐอาร์เกา6,74210.2 ตร.กม.
5243รัฐอาร์เกา7143.151 ตร.กม.
5244รัฐอาร์เกา6482.998 ตร.กม.
5245รัฐอาร์เกา2112.215 ตร.กม.
5246รัฐอาร์เกา6573.293 ตร.กม.
5272รัฐอาร์เกา8328.8 ตร.กม.
5273รัฐอาร์เกา2132.659 ตร.กม.
5274Mettauรัฐอาร์เกา2243.236 ตร.กม.
5275Etzgenรัฐอาร์เกา3693.588 ตร.กม.
5276Wilรัฐอาร์เกา3887.9 ตร.กม.
5277Wilรัฐอาร์เกา2384.181 ตร.กม.
5300รัฐอาร์เกา3,1211.995 ตร.กม.
5301รัฐอาร์เกา9950.66 ตร.กม.
5303รัฐอาร์เกา6,1849.4 ตร.กม.
5304รัฐอาร์เกา1,8298.6 ตร.กม.
5305รัฐอาร์เกา4343.443 ตร.กม.
5306รัฐอาร์เกา1,3277.1 ตร.กม.
5312รัฐอาร์เกา3,3856.9 ตร.กม.
5313รัฐอาร์เกา3,9496.7 ตร.กม.
5314รัฐอาร์เกา2,7184.581 ตร.กม.
5315รัฐอาร์เกา3052.846 ตร.กม.
5316รัฐอาร์เกา1,8478.2 ตร.กม.
5317รัฐอาร์เกา3215.5 ตร.กม.
5318รัฐอาร์เกา2195.6 ตร.กม.
5322รัฐอาร์เกา1,3633.994 ตร.กม.
5323รัฐอาร์เกา7343.908 ตร.กม.
5324รัฐอาร์เกา4534.676 ตร.กม.
5325รัฐอาร์เกา1,1466.4 ตร.กม.
5326รัฐอาร์เกา2822.751 ตร.กม.
5330รัฐอาร์เกา3,1516.4 ตร.กม.
5332Rekingenรัฐอาร์เกา7323.148 ตร.กม.
5333รัฐอาร์เกา3262.842 ตร.กม.
5334รัฐอาร์เกา1472.541 ตร.กม.
5400รัฐอาร์เกา13,0599.6 ตร.กม.
5401Badenรัฐอาร์เกา
5402Badenรัฐอาร์เกา
5404รัฐอาร์เกา1400.109 ตร.กม.
5405รัฐอาร์เกา4,0292.735 ตร.กม.
5408รัฐอาร์เกา3,5361.517 ตร.กม.
5412รัฐอาร์เกา4,1425.7 ตร.กม.
5413Birmenstorfรัฐอาร์เกา3,2487.6 ตร.กม.
5415รัฐอาร์เกา7,8245.2 ตร.กม.
5416รัฐอาร์เกา3,3573.338 ตร.กม.
5417รัฐอาร์เกา5,3727 ตร.กม.
5420รัฐอาร์เกา4,8287.3 ตร.กม.
5423รัฐอาร์เกา1,1174.022 ตร.กม.
5425รัฐอาร์เกา2,0188.3 ตร.กม.
5426Lengnauรัฐอาร์เกา2,67112.6 ตร.กม.
5430Wettingenรัฐอาร์เกา21,38111.7 ตร.กม.
5431Badenรัฐอาร์เกา
5432รัฐอาร์เกา6,0485.3 ตร.กม.
5436Würenlosรัฐอาร์เกา6,6558.5 ตร.กม.
5442รัฐอาร์เกา5,0814.948 ตร.กม.
5443รัฐอาร์เกา2,8983.39 ตร.กม.
5444รัฐอาร์เกา1,6234.893 ตร.กม.
5445รัฐอาร์เกา1,3502.467 ตร.กม.
5452รัฐอาร์เกา5,9684.234 ตร.กม.
5453รัฐอาร์เกา1,9043.884 ตร.กม.
5454รัฐอาร์เกา1,9254.945 ตร.กม.
5462รัฐอาร์เกา6035.5 ตร.กม.
5463รัฐอาร์เกา3563.69 ตร.กม.
5464Rümikonรัฐอาร์เกา1862.93 ตร.กม.
5465รัฐอาร์เกา2282.676 ตร.กม.
5466รัฐอาร์เกา3740.311 ตร.กม.
5467รัฐอาร์เกา3175.7 ตร.กม.
5502รัฐอาร์เกา3,2493.264 ตร.กม.
5503รัฐอาร์เกา2,8486.3 ตร.กม.
5504รัฐอาร์เกา2,3064.728 ตร.กม.
5505รัฐอาร์เกา1,0691.721 ตร.กม.
5506รัฐอาร์เกา1,9903.302 ตร.กม.
5507Mellingenรัฐอาร์เกา4,7874.859 ตร.กม.
5510Lenzburgรัฐอาร์เกา
5512รัฐอาร์เกา1,3684.393 ตร.กม.
5522รัฐอาร์เกา1,2023.287 ตร.กม.
5524รัฐอาร์เกา2,3476.1 ตร.กม.
5525รัฐอาร์เกา1,2793.067 ตร.กม.
5600รัฐอาร์เกา8,44814.5 ตร.กม.
5601Lenzburgรัฐอาร์เกา
5603รัฐอาร์เกา1,7993.599 ตร.กม.
5604รัฐอาร์เกา1,0533.515 ตร.กม.
5605Dottikonรัฐอาร์เกา4,6585.1 ตร.กม.
5606รัฐอาร์เกา2,0573.719 ตร.กม.
5607รัฐอาร์เกา2,7027.7 ตร.กม.
5608รัฐอาร์เกา1,6944.41 ตร.กม.
5610Wohlenรัฐอาร์เกา14,31910.2 ตร.กม.
5611รัฐอาร์เกา1,5522.87 ตร.กม.
5612Villmergenรัฐอาร์เกา4,2198.4 ตร.กม.
5613รัฐอาร์เกา3301.68 ตร.กม.
5614รัฐอาร์เกา2,8448.3 ตร.กม.
5615รัฐอาร์เกา1,9355 ตร.กม.
5616รัฐอาร์เกา2,2474.413 ตร.กม.
5617รัฐอาร์เกา5262.481 ตร.กม.
5618รัฐอาร์เกา5104.28 ตร.กม.
5619รัฐอาร์เกา1,3275.3 ตร.กม.
5620รัฐอาร์เกา6,9708 ตร.กม.
5621รัฐอาร์เกา2,9594.805 ตร.กม.
5622รัฐอาร์เกา3,1294.513 ตร.กม.
5623รัฐอาร์เกา1,96610.8 ตร.กม.
5624รัฐอาร์เกา1,3335.9 ตร.กม.
5625รัฐอาร์เกา3572.687 ตร.กม.
5626รัฐอาร์เกา1,0063.325 ตร.กม.
5627รัฐอาร์เกา6672.376 ตร.กม.
5628รัฐอาร์เกา1,4388.6 ตร.กม.
5630Muriรัฐอาร์เกา7,14712.4 ตร.กม.
5632รัฐอาร์เกา1,1775.4 ตร.กม.
5634รัฐอาร์เกา2,68611 ตร.กม.
5636Benzenschwilรัฐอาร์เกา5092.454 ตร.กม.
5637รัฐอาร์เกา1,30914.6 ตร.กม.
5642รัฐอาร์เกา9635.5 ตร.กม.
5643รัฐอาร์เกา3,74513 ตร.กม.
5644รัฐอาร์เกา2,1628.6 ตร.กม.
5645รัฐอาร์เกา9907.3 ตร.กม.
5646รัฐอาร์เกา8994.123 ตร.กม.
5647รัฐอาร์เกา1,3645.4 ตร.กม.
5702รัฐอาร์เกา3,6003.316 ตร.กม.
5703Seonรัฐอาร์เกา4,6449.6 ตร.กม.
5704รัฐอาร์เกา1,4516.3 ตร.กม.
5705รัฐอาร์เกา1,0782.19 ตร.กม.
5706รัฐอาร์เกา1,1562.782 ตร.กม.
5707รัฐอาร์เกา4,12510.4 ตร.กม.
5708รัฐอาร์เกา9445.5 ตร.กม.
5722รัฐอาร์เกา6,76317.3 ตร.กม.
5723Teufenthalรัฐอาร์เกา2,2983.873 ตร.กม.
5724รัฐอาร์เกา1,2565.9 ตร.กม.
5725รัฐอาร์เกา5983.744 ตร.กม.
5726รัฐอาร์เกา2,7138.6 ตร.กม.
5727รัฐอาร์เกา2,0989.4 ตร.กม.
5728รัฐอาร์เกา1,9219.7 ตร.กม.
5732รัฐอาร์เกา1,5245.8 ตร.กม.
5733รัฐอาร์เกา5831.134 ตร.กม.
5734Reinachรัฐอาร์เกา8,3259.5 ตร.กม.
5736รัฐอาร์เกา6170.946 ตร.กม.
5737Menzikenรัฐอาร์เกา5,7256.4 ตร.กม.
5742Köllikenรัฐอาร์เกา4,3458.9 ตร.กม.
5745Safenwilรัฐอาร์เกา3,4696 ตร.กม.
6042รัฐอาร์เกา1,3175.5 ตร.กม.
8905รัฐอาร์เกา2,8435 ตร.กม.
8916รัฐอาร์เกา1,9065.7 ตร.กม.
8917รัฐอาร์เกา2,3643.265 ตร.กม.
8918รัฐอาร์เกา1,3744.509 ตร.กม.
8919รัฐอาร์เกา8604.481 ตร.กม.
8956รัฐอาร์เกา2,1082.476 ตร.กม.
8957Spreitenbachรัฐอาร์เกา11,5878.6 ตร.กม.
8962รัฐอาร์เกา2,1785.9 ตร.กม.
8964Rudolfstettenรัฐอาร์เกา5,5134.894 ตร.กม.
8965รัฐอาร์เกา3,9075.4 ตร.กม.
8966รัฐอาร์เกา2,4595.3 ตร.กม.
8967รัฐอาร์เกา4,4292.615 ตร.กม.

ข้อมูลสถิติประชากรของ รัฐอาร์เกา

ประชากร633,483
ความหนาแน่นของประชากร451.3 / km²
ประชากรชาย316,871 (50%)
ประชากรหญิง316,614 (50%)
อายุมัธยฐาน41.4
อายุมัธยฐานเพศชาย40.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง42.1
ธุรกิจใน รัฐอาร์เกา38,657
ประชากร (1975)434,690
ประชากร (2000)525,597
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +45.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +20.5%

รัฐอาร์เกา

รัฐอาร์เกา (เยอรมัน: Aargau) เป็นหนึ่งในรัฐที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำอาเร จึงเป็นที่มาของชื่อรัฐที่เรียกว่า Aar-gau ที่หมายถึง เขตอาเร เป็นหนึ่งในรัฐที่มีความหนาแน่นประชากรมากที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ มีเมืองหลวงคือ อาเร..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย รัฐอาร์เกา