ช่วงเวลาเวลาแอฟริกาตะวันตก
รหัสไปรษณีย์100231, 100242, 123401 (1 เพิ่มเติม)
ธุรกิจใน Somolu, Lagos State52

(4) รหัสไปรษณีย์ ใน Somolu, Lagos State

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
100231SomoluLagos State
100242SomoluLagos State
123401SomoluLagos State
930283SomoluLagos State

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
AgegeLagos Stateไนจีเรีย100215100283
Ebute-MettaLagos Stateไนจีเรีย101212
MushinLagos Stateไนจีเรีย100253
SurulereLagos Stateไนจีเรีย101283