(107) รหัสไปรษณีย์ ใน Plateau State

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน Plateau State
ช่วงเวลาเวลาแอฟริกาตะวันตก
พื้นที่30,913 ตร.กม.
ประชากร4.0 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,008,894 (49.9%)
ประชากรหญิง2,017,745 (50.1%)
อายุมัธยฐาน17.8
รหัสไปรษณีย์930001, 930007, 930101 (104 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์70, 73
เมือง7
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
930211 - 930281Jos17
931102 - 931105, 931211 - 931241Barkin Ladi8
932109 - 932116Bokkos8
933101 - 933106Pankshin6
942105 - 942108Wase4

(107) รหัสไปรษณีย์ ใน Plateau State

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
930001JosPlateau State816,824
930007JosPlateau State816,824
930101Plateau State
930102Plateau State
930103Plateau State
930104Plateau State
930105JosPlateau State816,824
930106Plateau State
930107Plateau State
930108Plateau State
930109Plateau State
930111Plateau State
930112Plateau State
930113Plateau State
930114Plateau State
930115Plateau State
930116Plateau State
930117Plateau State
930118Plateau State
930119Plateau State
930211JosPlateau State816,824
930212JosPlateau State816,824
930213JosPlateau State816,824
930214JosPlateau State816,824
930221JosPlateau State816,824
930222JosPlateau State816,824
930241JosPlateau State816,824
930242JosPlateau State816,824
930251JosPlateau State816,824
930252JosPlateau State816,824
930253JosPlateau State816,824
930262JosPlateau State816,824
930272JosPlateau State816,824
930281JosPlateau State816,824
931102Barkin LadiPlateau State
931103Barkin LadiPlateau State
931104Barkin LadiPlateau State
931105Barkin LadiPlateau State
931107Plateau State
931108Plateau State
931211Barkin LadiPlateau State
931221Barkin LadiPlateau State
931231Barkin LadiPlateau State
931241Barkin LadiPlateau State
932101Plateau State
932102Plateau State
932103Plateau State
932104PanyamPlateau State10,715
932105Plateau State
932106Plateau State
932107Plateau State
932108Plateau State
932109BokkosPlateau State12,538
932110BokkosPlateau State12,538
932111BokkosPlateau State12,538
932112BokkosPlateau State12,538
932113BokkosPlateau State12,538
932114BokkosPlateau State12,538
932115BokkosPlateau State12,538
932116BokkosPlateau State12,538
933101PankshinPlateau State31,516
933102PankshinPlateau State31,516
933103PankshinPlateau State31,516
933104PankshinPlateau State31,516
933105PankshinPlateau State31,516
933106PankshinPlateau State31,516
933107Plateau State
933108Plateau State
933109Plateau State
933110AmperPlateau State12,212
933111Plateau State
933112Plateau State
940101Plateau State
940103Plateau State
940104Plateau State
940105Plateau State
940106Plateau State
940107Plateau State
940108Plateau State
940109Plateau State
940110Plateau State
940111Plateau State
940112Plateau State
940113Plateau State
940114Plateau State
940115Plateau State
940116Plateau State
941101Plateau State
941102Plateau State
941103Plateau State
941104Plateau State
941105Plateau State
941106Plateau State
941107Plateau State
941108Plateau State
941109Plateau State
941110Plateau State
941111Plateau State
941112Plateau State
942101Plateau State
942102Plateau State
942103Plateau State
942104Plateau State
942105WasePlateau State
942106WasePlateau State
942107WasePlateau State
942108WasePlateau State

ข้อมูลสถิติประชากรของ Plateau State

ประชากร4.0 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร130.3 / km²
ประชากรชาย2,008,894 (49.9%)
ประชากรหญิง2,017,745 (50.1%)
อายุมัธยฐาน17.8
อายุมัธยฐานเพศชาย17.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง18
ธุรกิจใน Plateau State1,369
ประชากร (1975)1,532,878
ประชากร (2000)2,823,785
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +162.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +42.6%

Plateau State

Plateau is the twelfth largest state of Nigeria, and is located approximately in the center of the country. It is geographically unique in Nigeria because its boundaries surround the Jos Plateau, having the entire plateau in its central and northern ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Plateau State