ช่วงเวลาเวลาแอฟริกาตะวันตก
พื้นที่3,080 ตร.กม.
ประชากร296,378 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย147,159 (49.7%)
ประชากรหญิง149,219 (50.3%)
อายุมัธยฐาน22.1
รหัสไปรษณีย์200001, 200211, 200212 (34 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์2

(37) รหัสไปรษณีย์ ใน Ibadan, Oyo State

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
200001IbadanOyo State3,565,108
200211IbadanOyo State3,565,108
200212IbadanOyo State3,565,108
200213IbadanOyo State3,565,108
200214IbadanOyo State3,565,108
200221IbadanOyo State3,565,108
200222IbadanOyo State3,565,108
200223IbadanOyo State3,565,108
200224IbadanOyo State3,565,108
200225IbadanOyo State3,565,108
200232IbadanOyo State3,565,108
200233IbadanOyo State3,565,108
200234IbadanOyo State3,565,108
200235IbadanOyo State3,565,108
200241IbadanOyo State3,565,108
200242IbadanOyo State3,565,108
200243IbadanOyo State3,565,108
200244IbadanOyo State3,565,108
200251IbadanOyo State3,565,108
200252IbadanOyo State3,565,108
200253IbadanOyo State3,565,108
200254IbadanOyo State3,565,108
200255IbadanOyo State3,565,108
200256IbadanOyo State3,565,108
200257IbadanOyo State3,565,108
200258IbadanOyo State3,565,108
200261IbadanOyo State3,565,108
200262IbadanOyo State3,565,108
200263IbadanOyo State3,565,108
200271IbadanOyo State3,565,108
200272IbadanOyo State3,565,108
200273IbadanOyo State3,565,108
200281IbadanOyo State3,565,108
200282IbadanOyo State3,565,108
200283IbadanOyo State3,565,108
200284IbadanOyo State3,565,108
200285IbadanOyo State3,565,108

ข้อมูลสถิติประชากรของ Ibadan, Oyo State

ประชากร296,378
ความหนาแน่นของประชากร96.2 / km²
ประชากรชาย147,159 (49.7%)
ประชากรหญิง149,219 (50.3%)
อายุมัธยฐาน22.1
อายุมัธยฐานเพศชาย21.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง22.3
ธุรกิจใน Ibadan, Oyo State3,512
ประชากร (1975)103,124
ประชากร (2000)216,771
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +187.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +36.7%

Ibadan

Ibadan (Yoruba: Ìbàdàn or fully (Ìlú) Ẹ̀bá-Ọ̀dàn, (the city at) the edge of the savannah) is the capital city of Oyo State and the third largest metropolitan area, by population, in Nigeria, after Lagos and Kano, with a population of over 3 million, ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Ibadan