ช่วงเวลาเวลาแอฟริกาตะวันตก
พื้นที่18,768 ตร.กม.
ประชากร3.0 ล้าน (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,590,190 (52.5%)
ประชากรหญิง1,436,978 (47.5%)
อายุมัธยฐาน16.2
รหัสไปรษณีย์760101, 760102, 760103 (61 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์72
เมือง8
รหัสไปรษณีย์เมืองจำนวนรหัสไปรษณีย์
760104 - 760106Dukku3
760211 - 760253Gombe15
770109 - 770117Kaltungo10
771102 - 771104Garko2

(64) รหัสไปรษณีย์ ใน Gombe State

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
760101GombeGombe State250,258
760102Gombe State
760103Gombe State
760104DukkuGombe State16,961
760105DukkuGombe State16,961
760106DukkuGombe State16,961
760211GombeGombe State250,258
760212GombeGombe State250,258
760213GombeGombe State250,258
760214GombeGombe State250,258
760221GombeGombe State250,258
760222GombeGombe State250,258
760231GombeGombe State250,258
760232GombeGombe State250,258
760233GombeGombe State250,258
760234GombeGombe State250,258
760242GombeGombe State250,258
760251GombeGombe State250,258
760252GombeGombe State250,258
760253GombeGombe State250,258
761103Gombe State
761104Gombe State
761105Gombe State
761108Gombe State
761109Gombe State
761110Gombe State
761111Gombe State
761112Gombe State
761113Gombe State
761114Gombe State
761115Gombe State
761116Gombe State
761117Gombe State
761118Gombe State
761119Gombe State
761120Gombe State
761121Gombe State
761122Gombe State
761124Gombe State
761126Gombe State
762101BajogaGombe State
762102Gombe State
762103NafadaGombe State22,920
770101KaltungoGombe State12,357
770102Gombe State
770103Gombe State
770104Gombe State
770105Gombe State
770106Gombe State
770107Gombe State
770108Gombe State
770109KaltungoGombe State12,357
770110KaltungoGombe State12,357
770111KaltungoGombe State12,357
770112KaltungoGombe State12,357
770113KaltungoGombe State12,357
770114KaltungoGombe State12,357
770115KaltungoGombe State12,357
770116KaltungoGombe State12,357
770117KaltungoGombe State12,357
771101BilliriGombe State15,976
771102GarkoGombe State21,141
771103AkkoGombe State6,129
771104GarkoGombe State21,141

ข้อมูลสถิติประชากรของ Gombe State

ประชากร3.0 ล้าน
ความหนาแน่นของประชากร161.3 / km²
ประชากรชาย1,590,190 (52.5%)
ประชากรหญิง1,436,978 (47.5%)
อายุมัธยฐาน16.2
อายุมัธยฐานเพศชาย15.6
อายุมัธยฐานเพศหญิง16.8
ธุรกิจใน Gombe State438
ประชากร (1975)973,216
ประชากร (2000)1,977,894
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +211%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +53.1%

Gombe State

Gombe, usually referred to as Gombe State to distinguish it from the city of Gombe, is located in the northeastern part of Nigeria, is one of the country's 36 states; its capital is Gombe. The boundaries of the state roughly correspond to those of th..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย Gombe State