ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่388.3 ตร.กม.
ประชากร362,260 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย178,539 (49.3%)
ประชากรหญิง183,721 (50.7%)
อายุมัธยฐาน34.8
รหัสไปรษณีย์30000, 30280, 30310
รหัสโทรศัพท์44

(3) รหัสไปรษณีย์ ใน Nakhon Ratchasima, จังหวัดนครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
30000Nakhon Ratchasimaจังหวัดนครราชสีมา208,781
30280Kham Thale Soจังหวัดนครราชสีมา
30310Nakhon Ratchasimaจังหวัดนครราชสีมา208,781

ข้อมูลสถิติประชากรของ Nakhon Ratchasima, จังหวัดนครราชสีมา

ประชากร362,260
ความหนาแน่นของประชากร932.9 / km²
ประชากรชาย178,539 (49.3%)
ประชากรหญิง183,721 (50.7%)
อายุมัธยฐาน34.8
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.7
ธุรกิจใน Nakhon Ratchasima, จังหวัดนครราชสีมา19,582
ประชากร (1975)328,848
ประชากร (2000)407,809
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +10.2%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -11.2%