(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Chon Buri

ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่354.6 ตร.กม.
ประชากร494,329 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย245,767 (49.7%)
ประชากรหญิง248,561 (50.3%)
อายุมัธยฐาน35.7
รหัสไปรษณีย์20000
รหัสโทรศัพท์33, 38

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน Chon Buri, จังหวัดชลบุรี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
20000Chon Buriจังหวัดชลบุรี219,164

ข้อมูลสถิติประชากรของ Chon Buri, จังหวัดชลบุรี

ประชากร494,329
ความหนาแน่นของประชากร1,394 / km²
ประชากรชาย245,767 (49.7%)
ประชากรหญิง248,561 (50.3%)
อายุมัธยฐาน35.7
อายุมัธยฐานเพศชาย34.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.6
ธุรกิจใน Chon Buri, จังหวัดชลบุรี17,245
ประชากร (1975)77,367
ประชากร (2000)288,916
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +538.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +71.1%

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Phanat Nikhomจังหวัดชลบุรีไทย21,92420140
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราไทย25,62024130
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีไทย23,50920170
อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีไทย18,70820160