ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่130.2 ตร.กม.
ประชากร270,667 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย129,981 (48%)
ประชากรหญิง140,685 (52%)
อายุมัธยฐาน35.9
รหัสไปรษณีย์11100, 11110

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน Bang Bua Thong, จังหวัดนนทบุรี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
11100จังหวัดนนทบุรี
11110Bang Bua Thongจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลสถิติประชากรของ Bang Bua Thong, จังหวัดนนทบุรี

ประชากร270,667
ความหนาแน่นของประชากร2,079 / km²
ประชากรชาย129,981 (48%)
ประชากรหญิง140,685 (52%)
อายุมัธยฐาน35.9
อายุมัธยฐานเพศชาย34.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.8
ธุรกิจใน Bang Bua Thong, จังหวัดนนทบุรี329
ประชากร (1975)27,906
ประชากร (2000)137,827
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +869.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +96.4%

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Pak Kretจังหวัดนนทบุรีไทย182,92611120
อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีไทย78,30511130
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีไทย14,01211140
อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีไทย12140