Advertising

รหัสไปรษณีย์ 11130, อำเภอบางกรวย

ข้อมูล 11130

เมืองหลัก
เมืองอำเภอบางกรวย
ประชากรเมือง78305
เขตการบริหารจังหวัดนนทบุรี
ประเทศหรือภาคประเทศไทย
รหัสการโทรระหว่างประเทศ+66
ช่วงเวลาไทย
เวลาท้องถิ่น15:45 ส.
UTCUTC+07
รหัสไปรษณีย์11130
ละติจูด13.805
ลองติจูด100.47283
Advertising

สถานที่อื่นสำหรับ 11130

ชื่อเมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์ช่วงเวลาเวลาUTC
อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการไทย10540, 11130ไทย15:45 ส.UTC+07
เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครไทย10150, 11110, 11130, 12000, เพิ่มเติมไทย15:45 ส.UTC+07
วัดชลอจังหวัดนนทบุรีไทย11130ไทย15:45 ส.UTC+07
บางขนุนจังหวัดนนทบุรีไทย11130ไทย15:45 ส.UTC+07
ปลายบางจังหวัดนนทบุรีไทย11130ไทย15:45 ส.UTC+07
บางสีทองจังหวัดนนทบุรีไทย11130ไทย15:45 ส.UTC+07
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีไทย11130ไทย15:45 ส.UTC+07
บางขุนกองจังหวัดนนทบุรีไทย11130ไทย15:45 ส.UTC+07
บางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีไทย11130ไทย15:45 ส.UTC+07
มหาสวัสดิ์จังหวัดนนทบุรีไทย11130ไทย15:45 ส.UTC+07
  • หน้า 1