รหัสไปรษณีย์ 10320, Huai Khwang

รหัสไปรษณีย์ 10320

ข้อมูล 10320
เมืองHuai Khwang
เขตการบริหารกรุงเทพมหานคร
ประเทศหรือภาคประเทศไทย
รหัสการโทรระหว่างประเทศ+66
ช่วงเวลาไทย
เวลาท้องถิ่น00:47 อ.
UTCUTC+07
รหัสไปรษณีย์10310, 10320
ละติจูด13.77678
ลองติจูด100.579