(2) รหัสไปรษณีย์ ใน เทศบาลเมืองลพบุรี

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน เทศบาลเมืองลพบุรี
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่265.9 ตร.กม.
ประชากร228,972 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย114,630 (50.1%)
ประชากรหญิง114,342 (49.9%)
อายุมัธยฐาน36.1
รหัสไปรษณีย์15000, 15210
รหัสโทรศัพท์36

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน เทศบาลเมืองลพบุรี, จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
15000เทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี57,761
15210เทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี57,761

ข้อมูลสถิติประชากรของ เทศบาลเมืองลพบุรี, จังหวัดลพบุรี

ประชากร228,972
ความหนาแน่นของประชากร861.2 / km²
ประชากรชาย114,630 (50.1%)
ประชากรหญิง114,342 (49.9%)
อายุมัธยฐาน36.1
อายุมัธยฐานเพศชาย35.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง37
ธุรกิจใน เทศบาลเมืองลพบุรี, จังหวัดลพบุรี7,655
ประชากร (1975)158,343
ประชากร (2000)234,142
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +44.6%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -2.2%

เทศบาลเมืองลพบุรี

เทศบาลเมืองลพบุรี เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี   ︎  หน้าวิกิพีเดีย เทศบาลเมืองลพบุรี

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Ban Moจังหวัดสระบุรีไทย15,9591813018270
อำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไทย13240
อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไทย1612016160
อำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีไทย18190