(1) รหัสไปรษณีย์ ใน เทศบาลนครอุดรธานี

ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่47 ตร.กม.
ประชากร222,018 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย108,647 (48.9%)
ประชากรหญิง113,370 (51.1%)
อายุมัธยฐาน34.7
รหัสไปรษณีย์41000
รหัสโทรศัพท์42

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน เทศบาลนครอุดรธานี, จังหวัดอุดรธานี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
41000เทศบาลนครอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี247,231

ข้อมูลสถิติประชากรของ เทศบาลนครอุดรธานี, จังหวัดอุดรธานี

ประชากร222,018
ความหนาแน่นของประชากร4,723 / km²
ประชากรชาย108,647 (48.9%)
ประชากรหญิง113,370 (51.1%)
อายุมัธยฐาน34.7
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.5
ธุรกิจใน เทศบาลนครอุดรธานี, จังหวัดอุดรธานี9,356
ประชากร (1975)310,141
ประชากร (2000)292,678
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -28.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -24.1%

เทศบาลนครอุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี เป็นเทศบาลนครขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นศูนย์กลางการค้า การพานิชย์ การคมนาคมทางบก และอุตสาหกรรมของจังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่สุดเป็นอันดับ 2 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื   ︎  หน้าวิกิพีเดีย เทศบาลนครอุดรธานี

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีไทย41150
อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีไทย7,50341220
อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีไทย41340
อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีไทย41130