(1) รหัสไปรษณีย์ ใน เขตบางขุนเทียน

ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่120.7 ตร.กม.
ประชากร5,886 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย2,858 (48.6%)
ประชากรหญิง3,028 (51.4%)
อายุมัธยฐาน34.1
รหัสไปรษณีย์10150

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
10150เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลสถิติประชากรของ เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร

ประชากร5,886
ความหนาแน่นของประชากร48.8 / km²
ประชากรชาย2,858 (48.6%)
ประชากรหญิง3,028 (51.4%)
อายุมัธยฐาน34.1
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง34.3
ธุรกิจใน เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร3,397
ประชากร (1975)1,843
ประชากร (2000)4,572
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +219.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +28.7%

เขตบางขุนเทียน

เขตบางขุนเทียน เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สภาพพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย การค้า และอุตสาหกรรม ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากเป็นเขตเดียวของก..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย เขตบางขุนเทียน

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครไทย10140
เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครไทย210700
เขตบางรักกรุงเทพมหานครไทย10500
เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครไทย10160