(1) รหัสไปรษณีย์ ใน อำเภอไทรน้อย

ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่86 ตร.กม.
ประชากร12,418 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย5,967 (48%)
ประชากรหญิง6,451 (52%)
อายุมัธยฐาน35.9
รหัสไปรษณีย์11150

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
11150อำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลสถิติประชากรของ อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี

ประชากร12,418
ความหนาแน่นของประชากร144.4 / km²
ประชากรชาย5,967 (48%)
ประชากรหญิง6,451 (52%)
อายุมัธยฐาน35.9
อายุมัธยฐานเพศชาย34.9
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.8
ธุรกิจใน อำเภอไทรน้อย, จังหวัดนนทบุรี341
ประชากร (1975)1,383
ประชากร (2000)6,444
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +797.9%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +92.7%

อำเภอไทรน้อย

อำเภอไทรน้อย เป็นอำเภอที่จัดตั้งขึ้นล่าสุด รวมทั้งมีพื้นที่มากที่สุดและมีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในจังหวัดนนทบุรี สภาพพื้นที่ทั่วไปยังคงสภาพชนบทไว้ เช่น ท้องนา ท้องไร่ บ้านเรือนแบบเรียบง่าย แต่มีระบบสาธารณูปโภคชั้นสูง เช่น โรงไฟฟ้า บ่อขยะ คลองชลประทาน และยังพบวิ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย อำเภอไทรน้อย

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Bang Bua Thongจังหวัดนนทบุรีไทย1111011100
อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีไทย14,01211140
อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมไทย73170
อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีไทย12140