(1) รหัสไปรษณีย์ ใน อำเภอเฝ้าไร่

ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่55.9 ตร.กม.
ประชากร3,772 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,848 (49%)
ประชากรหญิง1,924 (51%)
อายุมัธยฐาน34.8
รหัสไปรษณีย์43120

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน อำเภอเฝ้าไร่, จังหวัดหนองคาย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
43120อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย

ข้อมูลสถิติประชากรของ อำเภอเฝ้าไร่, จังหวัดหนองคาย

ประชากร3,772
ความหนาแน่นของประชากร67.5 / km²
ประชากรชาย1,848 (49%)
ประชากรหญิง1,924 (51%)
อายุมัธยฐาน34.8
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.7
ธุรกิจใน อำเภอเฝ้าไร่, จังหวัดหนองคาย58
ประชากร (1975)4,006
ประชากร (2000)4,505
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -5.8%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -16.3%

อำเภอเฝ้าไร่

อำเภอเฝ้าไร่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวั   ︎  หน้าวิกิพีเดีย อำเภอเฝ้าไร่

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Phon Charoenจังหวัดบึงกาฬไทย43180
Si Wilaiจังหวัดบึงกาฬไทย43210
อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครไทย47140
อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีไทย41260