(1) รหัสไปรษณีย์ ใน อำเภอปะทิว

ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่96 ตร.กม.
ประชากร10,409 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย5,296 (50.9%)
ประชากรหญิง5,113 (49.1%)
อายุมัธยฐาน32.3
รหัสไปรษณีย์86160

(1) รหัสไปรษณีย์ ใน อำเภอปะทิว, จังหวัดชุมพร

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
86160อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร

ข้อมูลสถิติประชากรของ อำเภอปะทิว, จังหวัดชุมพร

ประชากร10,409
ความหนาแน่นของประชากร108.4 / km²
ประชากรชาย5,296 (50.9%)
ประชากรหญิง5,113 (49.1%)
อายุมัธยฐาน32.3
อายุมัธยฐานเพศชาย31.5
อายุมัธยฐานเพศหญิง33.2
ธุรกิจใน อำเภอปะทิว, จังหวัดชุมพร238
ประชากร (1975)5,901
ประชากร (2000)10,812
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +76.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -3.7%

อำเภอปะทิว

อำเภอปะทิว เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชุ   ︎  หน้าวิกิพีเดีย อำเภอปะทิว