(2) รหัสไปรษณีย์ ใน อำเภอคลองหลวง

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน อำเภอคลองหลวง
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่99.2 ตร.กม.
ประชากร131,003 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย63,529 (48.5%)
ประชากรหญิง67,475 (51.5%)
อายุมัธยฐาน35.9
รหัสไปรษณีย์12120, 12121

(2) รหัสไปรษณีย์ ใน อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
12120อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี118,551
12121อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี118,551

ข้อมูลสถิติประชากรของ อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี

ประชากร131,003
ความหนาแน่นของประชากร1,320 / km²
ประชากรชาย63,529 (48.5%)
ประชากรหญิง67,475 (51.5%)
อายุมัธยฐาน35.9
อายุมัธยฐานเพศชาย35
อายุมัธยฐานเพศหญิง36.8
ธุรกิจใน อำเภอคลองหลวง, จังหวัดปทุมธานี9,324
ประชากร (1975)6,883
ประชากร (2000)49,027
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +1,803.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +167.2%

อำเภอคลองหลวง

คลองหลวง เป็นอำเภอที่สำคัญอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี เพราะเป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญหลายแห่   ︎  หน้าวิกิพีเดีย อำเภอคลองหลวง

เมืองใกล้เคียง

แผนที่แบบโต้ตอบ
เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสไปรษณีย์
Ban Lam Luk Kaจังหวัดปทุมธานีไทย60,70012150
เทศบาลเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไทย24,54721200012160
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีไทย12150
อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีไทย12160