(8) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดแพร่

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดแพร่
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่6,538.6 ตร.กม.
ประชากร455,289 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย221,846 (48.7%)
ประชากรหญิง233,443 (51.3%)
อายุมัธยฐาน38.4
รหัสไปรษณีย์54000, 54110, 54120 (5 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์54
เมือง7

(8) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดแพร่

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
54000เทศบาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่38,538
54110อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่17,019
54120อำเภอสองจังหวัดแพร่
54130อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
54140จังหวัดแพร่
54150อำเภอลองจังหวัดแพร่11,802
54160อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
54170อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดแพร่

ประชากร455,289
ความหนาแน่นของประชากร69.6 / km²
ประชากรชาย221,846 (48.7%)
ประชากรหญิง233,443 (51.3%)
อายุมัธยฐาน38.4
อายุมัธยฐานเพศชาย37.2
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.5
ธุรกิจใน จังหวัดแพร่10,498
ประชากร (1975)165,714
ประชากร (2000)367,599
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +174.7%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 +23.9%

จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่ (คำเมือง: ) เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา โดยมีทิวเขาล้อมรอบ และมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือแม่น้   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดแพร่