(15) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดเลย

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดเลย
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่11,424.6 ตร.กม.
ประชากร2,059 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย1,027 (49.9%)
ประชากรหญิง1,032 (50.1%)
อายุมัธยฐาน34.7
รหัสไปรษณีย์42000, 42100, 42110 (12 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์42
เมือง12

(15) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดเลย

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
42000เทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย35,273
42100เทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย35,273
42110อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย
42120อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
42130อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย15,747
42140อำเภอท่าลี่จังหวัดเลย
42150อำเภอปากชมจังหวัดเลย
42160Phu Rueaจังหวัดเลย
42170อำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
42180อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย16,079
42190อำเภอหนองหินจังหวัดเลย
42210จังหวัดเลย
42220จังหวัดเลย
42230อำเภอภูหลวงจังหวัดเลย
42240อำเภอผาขาวจังหวัดเลย

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดเลย

ประชากร2,059
ความหนาแน่นของประชากร0.18 / km²
ประชากรชาย1,027 (49.9%)
ประชากรหญิง1,032 (50.1%)
อายุมัธยฐาน34.7
อายุมัธยฐานเพศชาย33.8
อายุมัธยฐานเพศหญิง35.6
ธุรกิจใน จังหวัดเลย5,857
ประชากร (1975)3,342
ประชากร (2000)2,622
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 -38.4%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -21.5%

จังหวัดเลย

จังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 520 กิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้   ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดเลย