(13) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดอุตรดิตถ์

ดูรายชื่อของ รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดอุตรดิตถ์
ช่วงเวลาเวลาไทย
พื้นที่7,838.6 ตร.กม.
ประชากร407,644 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
ประชากรชาย198,032 (48.6%)
ประชากรหญิง209,611 (51.4%)
อายุมัธยฐาน38.4
รหัสไปรษณีย์53000, 53110, 53120 (10 เพิ่มเติม)
รหัสโทรศัพท์55
เมือง11

(13) รหัสไปรษณีย์ ใน จังหวัดอุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์เมืองเขตการบริหารประชากรเมือง
53000เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์58,313
53110อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์
53120อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์
53130อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์
53140อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์
53150Tha Plaจังหวัดอุตรดิตถ์
53160Fak Thaจังหวัดอุตรดิตถ์
53170Ban Koจังหวัดอุตรดิตถ์
53180Ban Khokจังหวัดอุตรดิตถ์
53190Tha Plaจังหวัดอุตรดิตถ์
53210เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์58,313
53220Ban Daraจังหวัดอุตรดิตถ์
53230อำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลสถิติประชากรของ จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชากร407,644
ความหนาแน่นของประชากร52.0 / km²
ประชากรชาย198,032 (48.6%)
ประชากรหญิง209,611 (51.4%)
อายุมัธยฐาน38.4
อายุมัธยฐานเพศชาย37.3
อายุมัธยฐานเพศหญิง39.5
ธุรกิจใน จังหวัดอุตรดิตถ์4,809
ประชากร (1975)383,587
ประชากร (2000)470,110
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 1975 ถึงปี 2015 +6.3%
การเปลี่ยนแปลงประชากรตั้งแต่ปี 2000 ถึงปี 2015 -13.3%

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมสะกดว่า อุตรดิฐเป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย ได้ชื่อว่าเมืองท่าแห่งทิศเหนือ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม อุตรดิตถ์เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน โดยมีการค้นพบหลักฐานการตั้งถ..  ︎  หน้าวิกิพีเดีย จังหวัดอุตรดิตถ์